Studentenbelangen Hanze wil niet dat docenten gaan staken

Een eerdere onderwijsstaking.
Een eerdere onderwijsstaking. © Eva Hulscher/RTV Noord
De grootste belangenvereniging voor studenten aan de Hanzehogeschool Groningen roept docenten op vooral niet te gaan staken.
Vrijdag 15 maart is er een landelijke onderwijsstaking voor meer investeringen in het onderwijs. Het is dan voor het eerst dat alle onderwijssectoren - van basisscholen tot universiteiten - samen optrekken.

'Niet zomaar aangrijpen'

Maar de Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV) vindt dat er onvoldoende reden is voor hbo-docenten om het werk een dag neer te leggen. 'Staken is een noodmiddel dat niet zomaar moet worden aangegrepen', stelt HSV-fractievoorzitter Izaäk van Jaarsveld.
De vereniging ziet wel problemen in het hoger onderwijs, zoals de toegenomen werkdruk. Maar er ligt al geld op de plank om daar wat aan te doen. Studenten en medewerkers mogen deze maanden meedenken over de besteding.
Van Jaarsveld: 'Terwijl de pot met extra geld nog verdeeld moet worden, zeg je: het is niet goed genoeg. Je kunt niet te pas en te onpas gaan staken. Er is hier geen conflict op de Hanzehogeschool.'
Staken is op dit moment niet het gepaste middel om aandacht te vragen
Izaäk van Jaarsveld - HSV-fractievoorzitter

Steun

De grootste studentenbelangenvereniging steunt daarmee de lijn van het bestuur van de Hanzehogeschool. 'Het hoger onderwijs staat onder druk en verdient meer aandacht', gaat hij verder. 'Maar staken is op dit moment niet het gepaste middel om die aandacht te vragen en gaat bovendien ten koste van studenten.'
De Hanze Studentenbelangen Vereniging is de grootste studentenfractie in de medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool. De personeelsgeleding in die raad steunt de stakende partijen.