Eikenaar, Paas en maatschappelijke organisaties reageren op kritiek

In ons verhaal over het gebrek aan regie in het aardbevingsgebied wordt een aantal personen en maatschappelijke organisaties rechtstreeks aangesproken. De betreffende passages hebben wij stuk voor stuk aan hen voorgelegd.
Eelco Eikenaar wordt als SP-gedeputeerde verweten dat hij te veel SP'er is en te weinig bestuurder. Dat hij oppositie voert in zijn eigen college, tegen te veel schenen aan schopt, daardoor niet serieus genomen wordt in Den Haag, zich overal tegenaan bemoeit, maar niets gedaan krijgt.

De reactie van gedeputeerde Eelco Eikenaar:

'Ik ben een bestuurder met een SP-stijl en dat ga ik ook niet veranderen. Het is volgens mij een stijl die noodzakelijk is. Ik ben geen bestuurder geworden om vrienden te maken of complimenten te ontvangen van andere bestuurders. Ik heb ook niet gedacht dat ik ze zou krijgen. Ik ben aangenomen om met hart en ziel voor Groningen op te komen. Het gasdossier vraagt een hele harde stijl, anders loopt Den Haag over je heen.'
'Het is wat mij betreft een foute analyse dat dit niet zou werken. Als er zoete broodjes worden gebakken, loopt Den Haag over je heen. Ik denk dat dit een naïeve gedachte is van hoe Den Haag werkt. In mijn ogen is het een verkeerde strategie. Het is bestuurlijk misschien 'not done', maar dat interesseert me niks.'
'Iedereen die voor Groningen opkomt is mijn bondgenoot. Maar iedereen die dat niet doet en andere belangen dient, die bevindt zich tegenover mij.'
'Misschien moeten sommige mensen zichzelf de vraag stellen of ze zelf wel serieus genomen worden in Den Haag. Als je de deur netjes voor ze openhoudt, lachen ze in hun vuistje zodra de deur weer dicht gaat. Als ze in Den Haag negatief over mij praten, vat ik dat op als compliment.'
'Het Nationaal Programma Groningen is precies zo'n voorbeeld van netjes in de pas lopen. Waar ik dan mee bezig ben? Ik vraag me juist af wat je daar dan hebt bereikt. Als dat een teken is dat ik verzaak als bestuurder… Ik ben er altijd als ik moet knokken met de minister en ik ben niet aangenomen om achter bordjes te staan.'
Eelco Eikenaar:
'Ik zit hier niet om complimenten te ontvangen van welke bestuurder dan ook.'
Van de Commissaris van de Koning wordt gezegd dat hij niet zichtbaar genoeg is. Men verwacht van hem leiderschap, maar ziet het niet tot uiting komen. René Paas wordt onder meer verweten dat hij geen bestuurlijk gezag heeft, niet boven de partijen staat, te weinig een verbinder is en conflicten vermijdt, omdat hij aardig gevonden wil worden.

De reactie van de woordvoerder van commissaris van de Koning René Paas:

'Het werk van een commissaris - zoals bijvoorbeeld lobbyen voor Groningen in Den Haag, maar ook alles wat nodig is om partijen binnen de regio op één lijn te krijgen - gebeurt veelal achter de schermen. De stelregel is: je praat daar niet in het openbaar over. Don't talk strategy.'
'Als je kijkt naar waar we nu staan in vergelijking met twee jaar terug, dan stopt de gaswinning binnenkort, dan liggen er nieuwe afspraken over schadeherstel en de versterkingsoperatie en dan gaat een Nationaal Programma Groningen van start. Natuurlijk, dat is het resultaat van Gronings teamwork. En zeker: er moet nog veel gebeuren. Maar ook de CdK van Groningen heeft hier fors aan bijgedragen.'
'Inhoudelijk willen we het hier bij laten. De Commissaris van de Koning reageert nooit, ook niet in de media, op anonieme sprekers.'
Het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging krijgen het verwijt dat zij een negatief stempel drukken op het aardbevingsdossier. Ze zouden in werkelijkheid niet zo constructief zijn als ze zich voordoen, buiten de overleggen andere taal uitslaan dan aan de overlegtafel en ze zouden vaker hun zegeningen moeten tellen.
Volgens sommige bestuurders hebben de maatschappelijke organisaties, samen met de provincie, het zelfs in de hand gewerkt dat de versterkingsoperatie van aanpak is veranderd. Met als gevolg dat minder huizen versterkt dreigen te worden.

De reactie van vice-voorzitter Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging:

'Ik denk dat we altijd voor de beste oplossing voor de burger gaan. Maar als dat niet de beste oplossing voor een bestuurder is, kan ik daar niks aan doen. Ik kan mij hier niet in vinden.'
'Tijdens vergaderingen zeggen wij hoe we erover denken. Het zou wel kunnen dat wij tijdens vergaderingen andere woorden kiezen dan naar buiten toe, maar het is niet zo dat we tijdens bijeenkomsten een ander verhaal vertellen dan naar buiten toe.'
'Bij de bestuurders geldt misschien dat wij niet onze zegeningen tellen. Maar in onze communicatie naar onze leden brengen we echt wel in balans wat wel goed gaat en wat niet goed gaat. Ik denk dat wij daar redelijk genuanceerd in zijn.'
'Of wij niet besteld zijn om problemen op te lossen? Ik denk dat wij inderdaad vanuit onze positie goed vertolken wat de mensen in de regio denken en ik denk dat wij ook vaak weten te vertolken wat bestuurders soms niet durven te zeggen. Soms vinden ze het ook fijn dat wij zaken duidelijker zeggen dan een bestuurder in zijn positie kan zeggen.'
'We zien ook dat adviezen die wij vaak hebben gegeven in eerste instantie niet worden opgevolgd, maar later vaak wel de goede oplossingen of adviezen blijken te zijn.'
'Met betrekking tot de herijking van de versterkingsoperatie; dat laat ik voor rekening van degenen die dat hebben gezegd.'

De reactie van secretaris Susan Top van het Groninger Gasberaad:

'Ik zeg in alle overleggen precies hoe ik erover denk, dus ik zou dan graag voorbeelden willen zien. Wij vertellen altijd hetzelfde verhaal, tot vervelens toe. Ook als je weet dat ze het eigenlijk niet willen horen.'
'Ik kan plaatsen dat wij te negatief zijn en niet genoeg onze zegeningen tellen. Ik weet dat sommige bestuurders dat vinden, dus het verbaast me niet. Maar er is geen reden om positief te zijn. Ik kan er niets anders van maken dan dat we dik in de stront zitten. Als dat anders is, laat ik me graag overtuigen.'