Commentaar: Een ontluisterend beeld

Hoofdredacteur Mischa van den Berg
Hoofdredacteur Mischa van den Berg © RTV Noord
In een gezonde democratie bepalen burgers wie uit hun naam de zaken mag organiseren en ordenen, zodat we er met ons allen zoveel mogelijk aan hebben. Dat maakt het werk van gekozen volksvertegenwoordigers en benoemde bestuurders zo machtig interessant. Ze doen het voor de mensen.
Het klinkt mooi. De praktijk is wat ingewikkelder. Zoals ook blijkt uit het verhaal van onze verslaggevers Sven Jach, Mario Miskovic en Martijn Folkers over het bestuurlijk onvermogen om het maximale voor Groningen uit het gasdossier te halen.
Bij degenen die intern de totstandkoming van het verhaal hebben gevolgd, rees steeds meer een ontluisterend beeld op van ons openbaar bestuur. En we zijn best wat gewend. Alle mensen die onze verslaggevers gesproken hebben zijn betrokken bij het gasdossier. In totaal 48 bestuurders, politici en ambtenaren, van links naar rechts en uit Groningen en Den Haag. Zij oordelen nagenoeg unaniem (47) negatief over de Groninger aanpak. 
Uiteraard zitten er gradaties in dat oordeel en worden er nuances aangebracht. Maar het beeld is duidelijk. Provincie en gemeenten bewijzen Groningen geen goede dienst.
Dat in Den Haag met verbazing, verwondering en ook wel dedain wordt aangekeken tegen het opereren van Groningse bestuurders en politici is niet alleen pijnlijk, het zou ook een aansporing moeten zijn om de neuzen dezelfde kant op te draaien. En snel.
Maar het geconstateerde gebrek aan regie en bestuurskracht biedt weinig hoop op verbetering. En nogmaals, dat is niet het oordeel van hoofdschuddende burgers die ook niet meer weten wat ze met hun schade aanmoeten maar van rechtstreeks betrokkenen, die vaak zelf ook frustraties voelen over de gang van zaken.
Al even alarmerend is de constatering dat kennelijk iedereen met enige inside-informatie ziet hoe fout het proces verloopt maar dat niemand in staat is daar een draai ten goede aan te geven. Angst voor posities, het relatief kleine wereldje waarin iedereen iedereen kent en opportunisme staan een heldere oplossing in de weg.
En daar staan we dan met ons allen. De media blijven maar publiceren over burgers die verstrikt raken in allerlei trage procedures terwijl ze gewoon willen worden geholpen aan problemen waar ze zelf nooit om hebben gevraagd noch enige schuld aan hebben.
Gekozen volksvertegenwoordigers hebben een belangrijk mandaat. Het wordt tijd dat in dit dossier schulden worden ingelost. Want er staat veel op het spel.
Mischa van den Berg
Hoofdredacteur RTV Noord