Instellingen

Anonieme bronnen, liever niet

Het kantoor van RTV Noord
Het kantoor van RTV Noord © Mario Miskovic/RTV Noord

Maar soms is het de enige manier om een verhaal te kunnen vertellen. De drie verslaggevers van RTV Noord die met dit onderwerp bezig zijn, spraken de afgelopen weken 48 bestuurders, ambtenaren, politici en andere betrokkenen uit Groningen en Den Haag. Bronnen uit het hele politieke speelveld.

In essentie is iedereen het er over eens dat er regionaal en lokaal iets mis gaat. Maar niemand durft het hardop uit te spreken uit angst voor de eigen positie. Dat wordt onderschreven door de vele hoofdrolspelers die hebben meegewerkt aan dit verhaal, op de voorwaarde dat hun verhaal niet direct herleidbaar zou zijn.

Alle gesprekken die de verslaggevers hebben gevoerd, zijn gedocumenteerd. In totaal een stapel van 37 pagina's. Met daarbij de namen van alle betrokkenen en hun persoonlijke visie op dit dossier. 

Wat vooral beklijft, is het bijna unanieme negatieve beeld over de manier waarop bestuurders in Groningen de belangen van de burgers behartigen in het gasdossier. Slechts één van de mensen die wij hebben gesproken, was neutraal in het oordeel, alle anderen in meer of mindere mate afkeurend.

Kennelijk zijn de bestuurlijke verhoudingen zodanig dat rechtstreekse kritiek of discussies over de essentie niet of nauwelijks gevoerd kunnen worden. Terwijl de overgrote meerderheid van de betrokkenen duidelijk is in het oordeel. Dat is een verhaal dat verteld moet worden. Vandaar deze aanpak.

Mischa van den Berg,
Hoofdredacteur RTV Noord

Lees de verhalen hier: