Instellingen

15 miljoen euro voor landschapsverbetering rond hoogspanningsverbinding

De hoogspanningsverbinding loopt tot aan Vierverlaten
De hoogspanningsverbinding loopt tot aan Vierverlaten © TenneT

De provincie Groningen en het Rijk trekken vijftien miljoen euro uit voor 'landschapscompensatie' in verband met een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten.

Die hoogspanningsverbinding wordt hoger dan de huidige, wat op kritiek van omwonenden kon rekenen. Daarom wordt met een bedrag van 14,9 miljoen euro het een en ander gedaan om de overlast te beperken, zegt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie).

Dorpsbosjes

De compensatie bestaat bijvoorbeeld uit watergangen, dijken en beplanting. Van die 14,9 miljoen euro komt 2,5 miljoen van de provincie, de rest komt van het Rijk.

'We betalen er maatregelen van die de leefbaarheid in de dorpen moet vergroten', zegt Staghouwer. 'Zoals dorpsbosjes. We kunnen hiermee voldoen aan wensen vanuit de dorpen.'

Geen straling

De hoogspanningsverbinding vervangt twee huidige verbindingen. In de nieuwe situatie zijn de masten hoger dan nu. 'Maar daar staat tegenover dat de nieuwe verbinding geen straling meer uitstoot, en dat hij verder van de huizen staat', zegt de gedeputeerde.

Raad van State

Dat de nieuwe hoogspanningsverbinding er echt komt, is overigens nog niet helemaal zeker. Er zijn zeven beroepschriften ingediend bij de Raad van State tegen de komst van de verbinding. De hoogste bestuursrechter van Nederland doet daarover naar verwachting na de zomer uitspraak.