Instellingen

Stadsbestuur: Ozb-verhoging 'valt mee', maar zorgt voor 'pijn in het hart'

Een huis in de verkoop in de gemeente Groningen
Een huis in de verkoop in de gemeente Groningen © Jos Schuurman/FPS

De voltallige coalitie staat niet te springen om de ozb-tarieven te verhogen, maar doet het toch.

Woningeigenaren van de gemeente Groningen gaan gemiddeld tien procent meer onroerendezaakbelasting betalen. De verhoging kan hoger uitvallen, er komt mogelijk nog een inflatiecorrectie van 2,5 procent bovenop.

Lastige keuze

PvdA-politicus Rik van Niejenhuis laat weten dat de verhoging van de ozb een lastige keuze was tijdens de coalitieonderhandelingen. 'Maar juist met de ozb-verhoging hebben de sterkste schouders de zwaarste lasten. De bedragen vallen wat ons betreft toch mee, de impact valt mee.'  De verhoging zorgt volgens de PvdA niet tot acute financiële problemen bij woningeigenaren.

Volgens Jasper Been van GroenLinks is de ozb-verhoging de 'meest eerlijke belastingverzwaring.' Ook volgens de grootste partij van Groningen krijgen de grootste schouders nu de zwaarste lasten.

De gehele gemeente Groningen profiteert
Berndt Benjamins - fractievoorzitter D66 Groningen

Ambities

Met de ozb-verhoging wil de coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie de gewenste ambities mogelijk maken. Zo wil de stadsbestuur onder meer 1 miljoen euro investeren in meer groen en 10 miljoen extra investeren in duurzame energie. Maar ook gaat er geld naar zorgzaken.

'Het is ook belangrijk om te kijken naar wat we niet doen. Zo hebben we er voor gekozen om niet te schrappen in zorg en sociale voorzieningen', zegt financieel wethouder Paul de Rook (D66) die de ozb-verhoging moet verdedigen namens het stadsbestuur.

'Pijn in het hart'

D66 zegt wel 'pijn in het hart' te hebben van de ozb-verhoging. Toch bijt de partij door de pijn heen. 'Hiermee kunnen we wijken en dorpen vernieuwen. Het verhoogt de leefomgeving en leefkwaliteit. De gehele gemeente Groningen profiteert', zegt Berndt Benjamins.

Er wordt nota bene gezegd dat ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen, maar waar zien we dat terug
Esther Hessels - VVD Groningen

OZB op niet woningen

De ozb voor niet-woningen blijft gelijk, maar ook daar komt nog een inflatiecorrectie overheen. Ook al gaat de ozb op niet-woningen niet omhoog, bedrijven in Ten Boer en Haren gaan wel meer betalen dan ze voorheen deden. In die voormalige gemeenten lag het OZB-tarief op niet-woningen namelijk lager. Om de ondernemers tegemoet te komen kunnen ze gebruik maken van een overgangsregeling. De bedrijven kunnen op die manier in stapjes toewerken naar het betalen van een hogere ozb.

SP had het liefst gezien dat de ozb-verhoging hoger was uitgepakt voor de bedrijven. 'Waarom belast u niet het kapitaal extra, maar wel Jan Modaal. Dit zal ook de werkende klasse raken, de mensen met een kleine beurs', laat Bob de Greef weten.

VVD springt juist in de bres voor ondernemers. 'Er wordt nota bene gezegd dat ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen, maar waar zien we dat terug? We vinden dit onacceptabel', zegt Esther Hessels.

Energietransitie is een linkse hobby
Kelly Uneken - PVV

Wethouder Paul de Rook wijst de tegenstanders van de verhoging vooral op hun eigen verantwoordelijkheid. 'Alleen maar zeggen dat je dit niet wil is misschien wel iets te makkelijk. Je moet dan ook laten zien welke investeringen er niet moeten plaatsen of op welke vlakken we juist moeten bezuinigen.'

PVV-politica Kelly Uneken oppert na die woorden gelijk om geen enkele cent uit te geven aan de energietransitie, iets wat volgens de partij een 'linkse hobby' is. 

Extra nadeel voor Haren en Ten Boer

Haren en Ten Boer zullen nog meer last ondervinden van de ozb-plannen. Bepaalde Harener instellingen hadden daar namelijk een vrijstelling voor het betalen van de belasting. Het ging daarbij om zwembaden, gymnastieklokalen en sporthallen. In Ten Boer hadden ze een ozb-vrijstelling voor de sportterreinen. Die regeling gaat vervallen voor de voormalige gemeenten die nu onderdeel uitmaken van de gemeente Groningen.

De fractie van Stad en Ommeland ziet de verhoging van de ozb als een 'valse start' van de nieuwbakken coalitie. Volgens 100% Groningen is de verhoging een 'rekening voor de energieambities'.