Instellingen

Miljoenen voor omtoveren polders tot waterbergingsgebied

De Drie Polders bij Lettelbert
De Drie Polders bij Lettelbert © Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

De Drie Polders bij Lettelbert en polder De Dijken-Bakkerom bij Boerakker kunnen worden ingericht als waterbergingsgebied.

Het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest stelde daarvoor woensdagavond de benodigde 17,6 miljoen euro beschikbaar.

In de bergingen wordt in tijden van langdurige regenval water opgeslagen om overstromingen te voorkomen. In totaal kan in beide polders 2,5 miljoen kuub water worden opgeslagen.

Trots

Carla Alma, lid van het dagelijks bestuur van Noorderzijlvest, is trots op het proces dat is doorlopen met de inwoners en grondeigenaren in beide polders. 'Jaren geleden hebben de provincie en Noorderzijlvest geprobeerd dit van de grond te krijgen, maar dat is toen faliekant mislukt.'

De grond in beide polders is veel slapper dan we dachten
Carla Alma-Noorderzijlvest

Zij vervolgt: 'Er was destijds geen enkel draagvlak voor. Toen zijn we opnieuw begonnen, van onder op en in nauw overleg met alle betrokkenen. We hebben veel sessies met elkaar gehad en dat heeft gewerkt. In relatief korte tijd hebben we het nu in samenwerking met de direct betrokkenen voor elkaar gekregen.'

Natuurgebied

Naast de aanleg van de waterbergingen worden beide polders ingericht als natuurgebied. Als alle vergunningen rond zijn dan beginnen de werkzaamheden dit najaar. Eind 2020 moeten beide bergingen klaar zijn.

Later wordt het Dwarsdiep bij Marum ook nog ingericht als waterberging. Daar kan 4,5 miljoen kuub water worden opgeslagen. In totaal kan er in de drie bergingsgebieden in het zuidelijk Westerkwartier straks zeven miljoen kuub water worden opgevangen.

Het project kost zes miljoen euro meer dan waar aanvankelijk op was gerekend. Alma: 'De grond in beide polders is veel slapper dan we dachten. Het is veengrond. We moeten extra maatregelen nemen om daar stevige dijken op aan te leggen. Ook zijn de bouwkosten nu fors hoger. Al met al kost het dus flink meer.'