'Dit verhaal is erg schadelijk'

© RTV Noord
Volgens bijna vijftig anonieme bronnen krijgen provincie noch gemeenten grip op het aardgasdossier. Sterker nog, ze werken elkaar stelselmatig tegen. Dat was de strekking van een verhaal dat RTV Noord dinsdag bracht. Wat vinden jullie van dit beeld, Beter Weters?

Grote verdeeldheid

Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het buitengewoon onbevredigend vind dat maar liefst 48 mensen uit politiek en ambtenarij zich hebben laten verleiden tot anonieme deelname aan dit onderzoek. Dat zegt denk ik meer over deze groep dan over de heren Paas en Eikenaar. Het geeft ook wel aan dat er grote verdeeldheid is en dat men niet op zoek is naar het hervinden van de eenheid. Dit verhaal is erg schadelijk.

Beter zonder SP

In een eerdere bijdrage heb ik al aangegeven dat ik de werkwijze/strategie van gedeputeerde Eikenaar niet vind getuigen van het zoeken naar een goede oplossing. Daarmee dient hij de provincie niet. Ik ken onze CdK niet als iemand die de zaken op zijn beloop laat, maar dat hij op gepaste wijze optreedt om de belangen van Groningen en de Groningers zo goed mogelijk te behartigen. Het is wel buitengewoon jammer dat de SP-gedeputeerde, weliswaar helemaal in lijn met zijn partijlijn, niet de eenheid van het college wil dienen. Het betekent dat een nieuw college beter af is zonder de SP. Woensdag kunnen we ons uitspreken.

Bondgenoot

Wat ben ik trots op strijdmakker Eelco Eikenaar. Groningen snakt al jaren naar een bondgenoot in het bestuur. Daar kunnen geen 100 anonieme politici tegenop. Uiteraard is het volkomen logisch dat die burgemeesters, wethouders en ambtenaren van PvdA, VVD, D66 en CDA-huize midden in de campagne ten strijde trekken. Dat daarbij niemand van hen zijn vizier open durft te doen zegt genoeg. 

Meer politici met dat lef

Dat Eikenaar in de afgelopen vier jaar niet verworden is tot nog een kleurloos verlengsnoer van Haagse belangen vind ik een groot compliment waard. Iedereen die zegt dat Groningen meer eenheid verdient, heeft natuurlijk gelijk. Maar niets is zo pijnlijk als eenheid in waardeloos beleid. Wie het opneemt tegen het grote geld van Shell, de NAM en het kabinet moet tegen een stootje kunnen. Ik gun onze prachtige provincie meer politici met dat lef in hun donder. Groningen kan wel wat meer Eikenaars gebruiken. Woensdag krijgen we die kans.

Niet uniek voor Groningen

RTV Noord schetste deze week een ontluisterend beeld van hoe onze regionale bestuurders zouden opereren in het aardbevingsdossier. Een beeld dat in elk geval bij mij de wens oproept dat gemeenten en provincie eensgezind optreden. Eensgezind naar Den Haag, maar ook naar elkaar. Gekissebis en elkaar troeven afvangen is helaas niet uniek voor Groningen. Ook in andere regio's is het echt niet koek en ei.

Aan de slag

Maar het lostrekken van de hersteloperatie vraagt van alle betrokkenen dat ze echt samenwerken. De afgelopen jaren zijn er te weinig schades hersteld, zijn er nauwelijks huizen versterkt en liggen er vooral mooie plannen. Het geld lijkt nu geregeld. Dat is mooi. Nu echt aan de slag, samen voor de toekomst van onze prachtige provincie!

Geen gezamenlijk optreden

Het onderzoek geeft een onthutsend beeld van de onderlinge bestuurlijke verhoudingen. Er is geen regie, geen gemeenschappelijk agenda, geen gezamenlijk optreden naar den Haag. Op 14 januari werden door de regio 5 dringende adviezen over herstel en versterking naar de minister en de Tweede Kamer werden gestuurd. Dat was een begin van een gezamenlijk aanpak.

Niet serieus genomen

Op 11 maart wordt duidelijk dat er blijkbaar niemand de verantwoordelijkheid neemt voor de opvolging van dat verhaal. Want dan wordt vrolijk een Nationaal Programma getekend met de minister, zonder dat de dringende vragen zijn beantwoord. Zo kan den Haag zijn gang blijven gaan. En zo wordt de regio niet serieus genomen omdat ze zichzelf niet serieus neemt.

Roeptoeteren

Na het lezen is het beeld van het college van GS nog slechter dan ik al dacht. Met name de gedeputeerde die het gasdossier beheert, als wel de commissaris, komen er slecht vanaf. Dit is voor de Groningers heel erg slecht. De SP heeft met deze gedeputeerde echt een bok geschoten. Hij blijft overal weg en maakt geen stappen maar ondertussen wel overal lopen te roeptoeteren .

Onervarenheid

Dit is niet wat bestuurders moeten doen. Ze moeten opkomen voor hun burgers. Neemt niet weg dat de rest van GS dit had moeten bijsturen. De onervarenheid zal hier een rol spelen, of het gevaar dat het college zou vallen was te groot. En dan sluit men de ogen voor datgene wat er werkelijk gebeurt. Het is te hopen dat er na 20 maart een gedeputeerde staat die werkelijk iets doet voor de Groningers.

Drama zonder einde

Het aardgasdossier is voor vele Groningers een drama waar geen einde aan te lijkt te komen. Ruim 40 betrokken bestuurders en andere ingevoerden spuwden onlangs via verslaggevers van RTV Noord  hun gal. 'Het provinciaal bestuur van Groningen is niet competent genoeg om de afwikkeling van het gasdossier tot een goed eind te brengen.'

Krachtige bestuurders

Te verdeeld en te weinig ervaring om goed om te gaan met zo'n complex dossier. Zulke analyses van betrokkenen zijn uiteraard heel slecht voor ons provinciebestuur. Onlangs schreef ik 'de  betonmolens moeten draaien' Daarvoor zijn er juist hele goede en krachtige bestuurders nodig. Laten we hen dan ook op 20 maart kiezen! Dit kan zeker nog.