Tjuchsters niet gerust op gebiedsgerichte versterkingsaanpak

Er zijn weinig ingenieurs beschikbaar om de huizen in Tjuchem te inspecteren.
Er zijn weinig ingenieurs beschikbaar om de huizen in Tjuchem te inspecteren. © Google Street View
Inwoners van Tjuchem zijn bang dat de aanpak van hun woningen in het water valt. 'Wat is eigenlijk de bedoeling?', vragen ze zich af.
Een kleine twee maanden geleden leek alles nog koek en ei in Tjuchem: het hele dorp zou worden geïnspecteerd nadat de Tjuchsters massaal hun versterkingsbrieven inleverden.

Alle huizen geïnspecteerd

Inwoners wilden dat niet alleen huizen met een verhoogd of licht verhoogd risico bij een zware aardbeving geïnspecteerd zouden worden. Nee, álle huizen in het dorp moesten bekeken worden. Een gebiedsgerichte aanpak, dus.

Te weinig ingenieurs

Maar het feit dat er te weinig ingenieurs zijn om de inspecties van de huizen met risico te beoordelen baart de inwoners van Tjuchem zorgen. 'Wat betekent dit voor de gebiedsgerichte aanpak?', schrijft Tineke Zuidema, de voorzitter van de lokale dorpsvereniging aan de gemeenteraad van Midden-Groningen.
Zuidema vreest dat het voor Tjuchem maar twee kanten op kan gaan. 'Het ligt voor de hand dat men voorlopig toch maar eerst volgens de HRA-methodiek aan de slag gaat (de methodiek waarbij alleen huizen met een (licht) verhoogd risico worden geïnspecteerd, red.). Ofwel er komt van de gebiedsgerichte aanpak uiteindelijk niets terecht, ofwel komen we als dorp in zijn geheel achteraan in de rij te staan', spreekt ze uit.
Hoe gaan we de monsterlijke versterkingsklus klaren als eenvoudige zaken blijkbaar al te ingewikkeld zijn?
Tineke Zuidema - Voorzitter Dorpsvereniging Tjuchem

Prettige overleggen

De dorpsvereniging zegt dat de overleggen met de gemeente op een prettige manier zijn verlopen. 'Maar we hebben het gevoel dat we niet verder komen. Bovendien wachten we nog altijd op antwoorden van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), van vragen die we in januari al hebben gestuurd. In omliggende dorpen zijn ze al wel in gesprek geweest. Wij willen van die onzekerheid af. Hoe gaan we de monsterlijke versterkingsklus klaren als dit soort eenvoudige zaken blijkbaar al te ingewikkeld zijn?'

Vijftien miljoen

De gemeente Midden-Groningen lijkt met de vijftien miljoen euro die het uit het Nationaal Programma Groningen krijgt vooral nieuwe ambtenaren aan te trekken. 'We vinden dat werkelijk om te huilen', schrijft Zuidema. 'Wanneer gaan we het hebben over bewonersinitiatieven?'

Zelf werken aan versterkingsplan

Maar de Tjuchsters laten het er niet bij zitten en willen zelf een versterkingsplan maken. 'Wij helpen de gemeente namelijk graag aan een goed idee. Wij stellen voor om, terwijl onze woningen worden geïnspecteerd, zelf te werken aan een versterkingsplan, gebaseerd op wat wij nodig achten om veilig en het liefst wat duurzamer te kunnen blijven wonen in ons dorp.'

Gemeenteraad grotendeels eens met plannen

De gemeenteraad van Midden-Groningen leek het donderdagavond grotendeels eens te zijn met de plannen voor de versterking van woningen in Midden-Groningen, waar ook de versterking van Tjuchem onder valt. Maar wat zijn die plannen waard als er een gebrek aan capaciteit is?
'Dat is de grote vraag nu en ook mijn angst', zegt wethouder Anja Woortman (PvdA). 'We hebben als gemeente aangegeven wat we nodig hebben en willen. Het is nu aan de minister om die capaciteit te organiseren. En daar heb ik natuurlijk zorg bij of dat voor elkaar komt.'
Het is altijd heel erg goed als dorpen zelf de regie nemen
Anja Woortman - PvdA-wethouder Midden-Groningen

Blij met eigen initiatief

Wel is Woortman blij met het eigen initiatief dat de inwoners van Tjuchem tonen. 'Volgens mij is het altijd heel erg goed als dorpen daarin zelf de regie nemen. We hebben in Overschild laten zien dat we dat graag ondersteunen. Ook in Tjuchem, Steendam en andere dorpen willen we dat graag doen.'