Instellingen

Lycurgus en Zoodsma moeten maand wachten op oordeel

Zoodsma aan het werk als coach van Lycurgus (2011)
Zoodsma aan het werk als coach van Lycurgus (2011) © JKBeeld
Er is nog geen beslissing gevallen in de civiele rechtszaak die voormalig trainer Ronald Zoodsma heeft aangespannen tegen volleybalclub Abiant Lycurgus. Dat bleek vrijdagmiddag tijdens de zitting in de rechtbank van Groningen.
Zoodsma eist 26.400 euro aan achterstallig salaris, dat twee seizoenen lang is ingehouden. 

Afspraak

Zoodsma had in 2011 vanwege een conflict met zijn ex-vrouw gevraagd om het salaris tijdelijk niet uitbetaald te krijgen. Zo zou hij niet het risico lopen dat daar door schuldeisers beslag op werd gelegd. Lycurgus stemde daar op dat moment mee in.

Salaris opeisen

Vervolgens is Zoodsma twee seizoenen lang Lycurgus blijven trainen en coachen, zonder dat er salaris werd betaald en dat er een arbeidsovereenkomst lag. Nadat er geen schuldeisers meer waren, richtte hij zich tot de club om het ingehouden salaris op te eisen. Daar vond hij geen gehoor, waarop hij in 2018 naar de rechter stapte.

Schuldeisers buitenspel

De club vindt dat Zoodsma geen recht heeft op dat geld. Advocaat Peter van der Maas beaamt dat wel de afspraak er ligt dat Zoodsma zijn salaris op een later moment zou krijgen. Maar omdat het doel van die afspraak was om schuldeisers van Zoodsma buitenspel te zetten, komt de club daar op terug. Daarom is de raadsman van de club van mening dat de afspraak nietig moet worden verklaard en dus niet geldig is.

Getuigen onder ede verhoren?

In eerste instantie eiste Zoodsma 28.800 euro, maar vanwege onduidelijkheid over het precieze loon verlaagde hij de eis tot 26.400 euro. Lycurgus wil graag dat er nog getuigen (bijv. oud-bestuursleden) onder ede worden gehoord.
Of de rechter aan die wens gehoor gaat geven, is nog niet duidelijk.

Zoodsma

De club wilde na de zitting niet reageren. Over vier weken doet de rechter uitspraak in deze zaak. Zoodsma ziet de uitspraak met vertrouwen tegemoet: 'Ik heb kunnen zeggen wat ik wilde zeggen en ik heb geen nieuwe dingen gehoord. Zoals het tijdens de zitting verwoord is, is het gegaan.'