Provincie steekt 15 miljoen in scheepsbouwsector

De scheepswerf van Barkmeijer in Stroobos
De scheepswerf van Barkmeijer in Stroobos © Alf Vitt/Google
De provincie Groningen trekt 15 miljoen euro uit om de lokale scheepsbouwsector te ondersteunen.
Het geld is bedoeld voor het Scheepsbouwfonds, dat leningen verstrekt aan bedrijven in de sector die moeilijk geld bij gewone leningverstrekkers kunnen krijgen.
De maritieme sector verkeert al langer in zwaar weer, met name in het noorden van het land. Onder meer de crisis en daarna de ingezakte olieprijs eisten hun tol voor veel scheepsbouwers.

'Vooral voor kleine bedrijven'

In totaal moet er volgens gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) 250 miljoen euro in het fonds komen. 'De rijksoverheid heeft ook 200 miljoen euro in het fonds gestort. We willen de kleine reders helpen. Die hebben op dit moment best wel moeite om de financiering van de bouw van een nieuw schip bij de banken geregeld te krijgen.'

Overnames

Zo gingen Coops en Nieborg en Barkmeijer het afgelopen jaar failliet. Ferus Smit en Thecla Bodewes namen de werven over.
De scheepsbouw in onze provincie is met een omzet van 1,3 miljard euro en 4300 werknemers in 100 bedrijven van groot belang voor de economie en werkgelegenheid.
Vervoer over zee is de meest efficiënte manier van transport in Europa
Patrick Brouns - Gedeputeerde

Sector versterken

'Ik bespeur veel enthousiasme in de maritieme sector om een nieuwe stap te zetten in de ontwikkeling en daarmee verduurzaming van de sector. Dat is ook hard nodig om de sector te versterken en werkgelegenheid te behouden, aldus gedeputeerde Brouns.
'Wij willen vanuit onze faciliterende rol hier stevig op inzetten, want vervoer over zee is de meest efficiënte manier van transport in Europa.'