Instellingen

Waar geeft de provincie nou geld aan uit?

Waar geeft de Provincie geld aan uit?
Waar geeft de Provincie geld aan uit? © Sjoerd Halma/ RTV Noord

Aankomende woensdag kiezen we een nieuw provincieparlement. Tot die tijd zijn er veel verkiezingspraatjes en campagnefilmpjes. Maar waar geeft de provincie nou concreet haar geld aan uit?

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de provincie dit jaar in totaal 397,5 miljoen euro uitgeeft  (exclusief reserves) en er 347,8 miljoen euro binnenkomt. Ten opzichte van 2015, toen de vorige provinciale Statenverkiezingen gehouden werden zijn de lasten met ruim 20 procent gedaald en de inkomsten met ruim 19 procent gedaald.

De daling van de uitgaven kan worden verklaard doordat de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de jeugdzorg. 

Meest uitgegeven per inwoner

Per inwoner wordt er in Groningen van alle provincies het meest uitgegeven. Als je alle lasten van de provincie in 2019 uitsmeert over alle inwoners, dan blijkt dat deze lasten per inwoner ongeveer 681 euro zijn. Ter vergelijking: in Noord-Holland is dat maar 182 per inwoner.

Dat klinkt wellicht als een schokkend verschil, maar je moet hierbij bedenken dat Groningen dunner bevolkt is. Dus als de provincie ineens een grote uitgave moet doen, dan worden die lasten per inwoner in verhouding hoger dan in een dichtbevolkte provincie. 

Daar staat bovendien tegenover dat er in Groningen per inwoner ook het meeste geld binnenkomt (vanuit Den Haag): 595 euro. Ter vergelijking: in Noord-Holland is dat 160 euro.

Maar waar geeft de provincie het geld aan uit?

Meer dan de helft (55 procent) van de 681 euro gaat naar regionale bereikbaarheid en regionaal vervoer: 374 euro per inwoner. Dat komt onder meer door de kosten voor aanpassingen aan spoor en stations voor een extra sneltrein op het traject Groningen-Leeuwarden. Ook zijn er kosten voor een betere OV-verbinding naar Stad.

Per inwoner besteedt de provincie 374 euro aan bereikbaarheid en regionaal vervoer
Onderzoek

Alleen in de provincie Utrecht wordt met 58,2 procent in verhouding méér geld aan regionale bereikbaarheid uitgegeven.

Hoeveel geld naar natuur en milieu?

8,9 procent (61 euro) van de lasten per inwoner gaat naar vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling van natuurgebieden. Alleen in Limburg (6,4 procent) en Flevoland (8,8 procent) wordt hier per inwoner in verhouding minder aan uitgegeven. 

In Groningen gaat er per inwoner 6,6 procent van de uitgaven (45 euro) naar milieu, klimaat en energie. Met dit percentage staat Groningen landelijk in de middenmoot. 

Kies andere provincies om te vergelijken