Instellingen

Heibel om heiwerkzaamheden bij Noordhorn

Werkzaamheden bij de brug bij Noordhorn
Werkzaamheden bij de brug bij Noordhorn © Hans Bos

Bewoners van het Van Starkenborghkanaal NZ bij Noordhorn zijn bezorgd over heiwerkzaamheden langs het kanaal. Rijkswaterstaat laat daar nieuwe damwanden aanleggen.

Ondanks een nulmeting van de staat van hun huizen, hebben ze geen vertrouwen in een goede afhandeling van eventuele schade. Zij hebben daarom een advocaat in de arm genomen.

Scheuren

Die advocaat, Jewan de Goede, laat weten dat de nulmetingen niet concreet genoeg zijn.

'Er staat bijvoorbeeld in dat een kamer meerdere scheuren heeft, zonder dat dit verder concreet gemaakt wordt met foto's. Hoe kan een bewoner dan na de werkzaamheden aantonen welke scheuren nieuw zijn en welke er al zaten?'

Volgens De Goede is dit eerder gebeurd. 'Bij werkzaamheden aan de brug tussen Noordhorn en Zuidhorn is ook schade ontstaan. De nulmetingen die toen gedaan zijn, bleken onvoldoende grondslag te bieden om tot vergoeding over te gaan. De schades liepen toen op tot 25.000 euro. Het is onredelijk om te zeggen dat mensen dit zelf maar moeten dragen.'

Aanvullende vragen

Rijkswaterstaat heeft inmiddels aangeboden dat omwonenden met specifieke vragen over hun nulmeting maandag en dinsdag terechtkunnen bij de opsteller van het rapport, Hanselman Groep.

'Mocht het naar aanleiding daarvan nodig zijn om aanvullende inspecties te doen, dan gebeurt dat', zegt Otto Bruggink, technisch adviseur van Rijkswaterstaat.

Volgens hem hebben twee bewoners aanvullende vragen gesteld. Advocaat De Goede heeft voor alle bewoners van de straat een extra inspectie aangevraagd, maar daar zegt Bruggink niets van te weten.

Door de vage formuleringen die er nu in de nulmetingen staan, krijg je straks een bewijsprobleem
Jewan de Goede - advocaat

Toezeggingen

Volgens advocaat De Goede willen de bewoners een harde toezegging dat alle nieuwe schade zonder meer wordt vergoed. 'Door de vage formuleringen die er nu in de nulmetingen staan, krijg je straks een bewijsprobleem. Dat willen we ondervangen met deze toezegging.'

Rijkswaterstaat noemt zo'n toezegging 'onredelijk'. Bovendien, benadrukt Bruggink, hebben bewoners 'langere tijd de gelegenheid gehad om vragen te stellen'.

Naar de rechter?

Rijkswaterstaat blijft erbij dat de gedane nulmetingen toereikend zijn. De werkzaamheden zijn maandag weer hervat, nadat ze twee weken hebben stilgelegen.

De Goede is nog in overleg met de bewoners of er een kort geding wordt aangespannen tegen Rijkswaterstaat.