Bewoners maken zich op voor sluiting Hippolytushoes; of is er toch nog hoop?

© Google Street View
Bewoners, medewerkers en vrijwilligers van woonzorgcentrum Hippolytushoes in Middelstum zijn maandag geïnformeerd over de naderende sluiting.
Op 31 augustus sluit Zonnehuisgroep Noord het Hippolytushoes. De sluiting maakt deel uit van een reorganisatie bij de zorginstelling.
In het Hippolytushoes is plek voor zestig ouderen; op dit moment zijn er vijfentwintig bewoners. Zij kunnen de komende weken in een gesprek hun voorkeur aangeven voor een ander woonzorgcentrum. In totaal krijgt iedereen vier van die gesprekken om de verhuizing te regelen.

Toch open?

Zonnehuisgroep Noord heeft de procedure tot sluiting op verzoek van dorpscoöperatie MiddelSoam eerder uitgesteld. Die coöperatie van Middelstumers heeft namelijk nog altijd de hoop het centrum open te houden.
Volgens Yke Toepoel van MiddelSoam is er goede kans dat het Hippolytushoes na 31 augustus een doorstart maakt met een andere zorgaanbieder.
'We zijn met een partij bezig, samen met de wethouder. Ik kan daar nog niet meer over zeggen, want we zitten nog in het stadium van onderhandeling. We willen het Hippolytushoes in elk geval behouden voor ouderenzorg. Ik heb zeker nog hoop.'

Groninger Zorgakkoord

Toepoel wijst erop dat het Hippolytushoes is opgenomen in het Groninger Zorgakkoord; een plan van meer dan driehonderddertig miljoen euro. Dat geld is onder meer bedoeld voor investeringen in de veiligheid van zorggebouwen, met het oog op aardbevingen.
Het Hippolytushoes staat op de lijst van te versterken gebouwen. Volgens Toepoel is dat het bewijs dat er toekomst is voor het woonzorgcentrum voor ouderen.

NCCZ in elk geval niet

Lange tijd was de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) in beeld als nieuwe zorgverlener, maar die onderhandelingen zijn op niets uitgelopen.
Volgens Toepoel had dat twee oorzaken. De NNCZ wilde samenwerken met een zorgaanbieder in bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg, om zo het huis weer vol te krijgen. Die aanbieder is niet gevonden.
Tweede probleem was volgens Toepoel dat de NNCZ aanhikte tegen investeringen in het gebouw, omdat de versterkingsmaatregelen nog onduidelijk zijn. De aanbieder die nu in beeld is zou die bezwaren niet zien.
Het is jammer voor bewoners; het is moeilijk uit te leggen
Yke Toepoel - MiddelSoam

Onduidelijkheid

Voor bewoners is volgens Toepoel nu een lastige situatie ontstaan. Ze krijgen formeel te horen dat ze op zoek moeten naar een ander huis, maar horen ook dat er nog hoop is. 'Het is jammer voor bewoners; het is moeilijk uit te leggen.'