Instellingen

Internationale wetenschappers praten in Groningen over bescherming zeldzame vogels

Jongen van de blauwe kiekendief
Jongen van de blauwe kiekendief © Hans Hut

Vijftig wetenschappers uit dertien landen komen donderdag en vrijdag in Groningen bijeen om te praten over de bescherming van de velduil en de blauwe kiekendief. Deze vogelsoorten komen in Nederland alleen nog rond de Waddenzee voor. Er zijn nog ongeveer tien kiekendiefpaartjes en circa 25 paartjes velduilen.

'Randje van uitsterven'

Volgens de Vogelbescherming staan ze op het randje van uitsterven, maar is het nog niet precies duidelijk hoe dat komt. Wel is bekend dat er minder voedsel is door de intensieve akkerbouw en doordat er minder konijnen zijn. 

Vogelakkers

Speciale vogelakkers op de Waddeneilanden en in het noorden van Nederland kunnen mogelijk voorkomen dat zeer zeldzame soorten als de blauwe kiekendief en de velduil voorgoed uit Nederland verdwijnen.

Het aantal broedparen dat nu nog in Nederland voorkomt is 'heel fragiel', aldus Vogelbescherming Nederland, dat de vogelakkers in opdracht van het Waddenfonds heeft aangelegd.

Wat zijn vogelakkers?

Vogelakkers zijn stukken agrarische grond, die zijn opgedeeld in stroken. Op sommige stroken groeit klaver of luzerne, dat verkocht kan worden als veevoer. Op de andere stroken groeien gras en kruiden, waarin muizen zich graag verschuilen.

Muizen zijn belangrijk voedsel voor roofvogels en uilen, terwijl akkervogels graag broeden in het open grasland. Op de eilanden en langs de Waddenkust is nu 250 hectare vogelakker gerealiseerd.

Kennis uitwisselen

De vijftig wetenschappers uit onder meer Engeland, Ierland, Polen en Wit-Rusland gaan donderdag en vrijdag kennis en maatregelen uitwisselen. Vrijdag gaan ze kijken bij vogelakkers die in Noord-Groningen zijn aangelegd.