Instellingen

Het is hommeles tussen Huurdersfront en woningcorporatie Wierden en Borgen

Een eerdere actie van Huurdersfront.
Een eerdere actie van Huurdersfront. © Huurdersfront Bedum (archief)

Woningcorporatie Wierden en Borgen en Actiegroep Huurdersfront willen niet meer met elkaar samenwerken.

Directeur-bestuurder Peter van Heeswijk hekelt de werkwijze van de actiegroep die is opgericht door een aantal huurders.

Sloop en renovatie

Onlangs maakte de corporatie bekend dat honderd woningen in Bedum tegen de vlakte gaan. Voor zeventig andere adressen heeft Wierden en Borgen renovatieplannen.

Over de plannen zijn beide partijen het niet eens. Er moeten zo'n tweehonderd woningen aangepakt worden vanwege de aardbevingen en schimmel.

'Onrust zaaien'

'Er wordt onrust gezaaid door het huurdersfront in de buurten. Dit zorgt mogelijk voor vertraging in de planvorming. Dat is niet in het belang van onze huurders', stelt Van Heeswijk.

'Ze zijn niet bereid om constructief mee te denken. Het Huurdersfront zegt tegen de bewoners dat alleen sloop en nieuwbouw een oplossing is. Dat is hun beeld en ze zetten bewoners aan om niet meer mee te werken aan het hele proces', zegt Van Heeswijk.

Hij vindt dat er op die manier onrust gezaaid wordt in de buurten. Per brief heeft hij het Huurdersfront laten weten hier niet van gediend te zijn.

Aanspreekpunten

De woningcorporatie vindt dat het Huurdersfront niet de huurders vertegenwoordigt zoals de projectcommissies of het Huurdersplatform Bedum-Ten Boer en huurdersvereniging De Huurder dat wél doen.

Volgens Wierden en Borgen worden ze wel gesteund door deze Huurdersorganisaties. Voor de corporatie zijn die partijen dan ook de aanspreekpunten voor huurders.

Wij stellen kritische vragen en krijgen daar geen antwoord op
Jan Dijkema - Huurdersfront

'Deur dichtgegooid'

Het Huurdersfront had liever een ander plan gezien waarin meer huizen werden vervangen voor nieuwbouw.

'Over deze woningen die nu voor renovatie gepland staan is eerst gezegd dat ze versterkt moeten worden. Nu worden ze even gerenoveerd. Zodra we hier kritische vragen over stellen wordt de deur dichtgegooid', stelt Jan Dijkema van Het Huurdersfront.

'Wij stellen kritische vragen en krijgen daar geen antwoord op. Er valt nergens normaal over te praten. We mogen niet eens de onderzoeken van de huizen inzien', zegt Dijkema.

Blijven strijden

Volgens Dijkema was er de laatste tijd al geen sprake van goede samenwerking. Hij laat weten dat het Huurdersfront blijft strijden voor een betere oplossing voor de huizen.