Instellingen

Aanpak verzuim door RSG in Ter Apel geprezen

Het gebouw van RSG Ter Apel
© Henk Drenth/Groningen in Beeld

De RSG in Ter Apel heeft een lovend rapport van de inspectie ontvangen over de praktische verzuimaanpak op de school.

Door de aanpak wordt ongeoorloofd verzuim zo vroeg mogelijk opgepakt. Zo heeft de RSG een 'leerplichtspreekuur' om verzuim preventief aan te pakken. In dat spreekuur kunnen de leerlingen hun afwezigheid verklaren aan een leerplichtambtenaar.

Overleg met de instanties

Er worden dan ook direct afspraken gemaakt om verder verzuim te beperken. Over kwetsbare leerlingen voert de school ook geregeld overleg met de gemeente, de wijkagent en allerlei andere organisaties.

Bloemetje

Het rapport van de inspectie was voor het gemeentebestuur aanleiding een bloemetje aan te bieden aan de verzuimcoördinator van de school.