Instellingen

Raadsels rond fraudezaak RUG

© Marco Derksen/Flickr Creative Commons

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft deze week drie medewerkers van de Letterenfaculteit (gedeeltelijk) geschorst. Wat is er precies aan de hand?

Aanleiding voor de disciplinaire maatregel is een mogelijke fraude met Europees subsidiegeld, bestemd voor een internationaal studieprogramma. Dat geld werd doorgesluisd naar een stichting, zonder medeweten van het universiteitsbestuur.

Humanitaire crisissituaties

Het blijkt te gaan om stichting Noha. De naam is afgeleid van Network On Humanitarian Action, een netwerk van Europese universiteiten, waaronder de RUG. Deze universiteiten bieden een gezamelijke masteropleiding aan. Studenten kunnen zich bekwamen op het gebied van humanitaire hulp in crisissituaties.

Aan de Groningse universiteit valt deze masteropleiding onder de studierichting Internationale Betrekkingen, onderdeel van de Letterenfaculteit. De bedoeling is dat studenten de vakken aan meerdere deelnemende universiteiten volgen en zo de benodigde studiepunten vergaren.

Nu blijkt dus dat het Brussels geld, waarmee het studieprogramma (deels) wordt betaald,
in Groningen bij een aparte stichting belandde.

De universiteit zegt tot voor kort niet van het bestaan van deze stichting op de hoogte te zijn geweest. Dat lijkt opmerkelijk, want even googelen levert al gauw een adres op: Oude Kijk in 't Jatstraat 26, Groningen. Dat is ook het adres van de Letterenfaculteit.

Spoedbijeenkomst

De 'ontdekking' van deze stichting deed kennelijk de alarmbellen rinkelen. Hoewel het nog lang niet zeker is of er sprake is van kwade opzet, werden de drie betrokken medewerkers toch 'uit voorzorg' (deels) van hun taken ontheven. Bovendien belegde het faculteitsbestuur vrijdag een spoedvergadering.

Het lijkt alsof de fraudezaak van enkele jaren geleden aanleiding is om meteen grof geschut in te zetten
Betrokkene

Fraudezaak 2016

De zaak roept herinneringen op aan de grote fraudezaak die in 2016 bij de RUG aan het licht kwam. Het toenmalig hoofd technisch beheer bleek samen met anderen zijn werkgever voor ruim één miljoen euro te hebben opgelicht.

Storm in een glas water?

Van dergelijke malversaties lijkt in dit geval geen sprake. Meerdere ingewijden spreken van 'een storm in een glas water'. Zoals één van hen zegt: 'Ik heb de indruk dat de stichting met de beste bedoelingen is opgezet om allerlei regeltjes en ingewikkelde procedures te omzeilen. Dat is natuurlijk niet goed te praten, maar of dit nu kwade opzet is?'

Grof geschut

'Het lijkt alsof de fraudezaak van enkele jaren geleden aanleiding is om meteen grof geschut in te zetten. Kennelijk wil het bestuur een herhaling van toen uitsluiten.'

Een extern onderzoeksbureau moet de onderste steen boven krijgen. Het is niet bekend hoe lang dat onderzoek gaat duren.

Verantwoording

Dit artikel is gebaseerd op meerdere bronnen, die niet met naam willen worden genoemd. De bronnen zijn bekend bij de Hoofdredactie. Ondanks herhaalde verzoeken wil de RUG geen commentaar geven.