'NDC mediagroep voegt redacties van dagbladen en huis-aan-huisbladen samen' (update)

© Archief RTV Noord
De NDC mediagroep, uitgever van onder meer het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad maakt volgende week een nieuwe aanpassing van zijn organisatie bekend.
Kern is dat de redacties van de dagbladen en de nieuws- en weekbladen die huis-aan-huis worden bezorgd, bij elkaar ondergebracht worden. Tot nu toe opereerden beide onderdelen zelfstandig.
De operatie met de naam Samen Sterker moet op 1 mei effectief worden, meldt Omrop Fryslân. De bedoeling is dat de verhalen van de dagbladen, zoals het Dagblad van het Noorden, en die van de week- en nieuwsbladen op één digitaal platform bij elkaar worden gebracht. Alle aangesloten bladen kunnen er dan gebruik van maken. Ook wordt de opmaak van de kranten voor het grootste gedeelte hetzelfde.
Of het binnen het bedrijf zelfstandig opererende Friesch Dagblad ook onder de aanpassing valt, is onduidelijk.

Bereik, abonnees en hogere kwaliteit

NDC hoopt met de ingreep het online bereik te vergroten, meer abonnementen binnen te halen en de kwaliteit van de verhalen te verbeteren. Maar de achterliggende gedachte lijkt vooral dat er efficiënter en goedkoper wordt gewerkt. NDC heeft al jaren te maken met een teruglopend aantal abonnees en teruglopende advertentie-inkomsten.
Bij de operatie zouden geen gedwongen ontslagen vallen. Wel vervalt de functie van de redactiecoördinator van de nieuws- en weekbladen. De medewerker die dat nu doet, gaat met pensioen en wordt niet vervangen.
Het personeel zou inmiddels zijn geïnformeerd over de gevolgen van de ingreep.

Reorganisaties

NDC heeft de laatste jaren verschillende reorganisaties doorgevoerd om kosten te drukken. De grootste daarvan was in 2013. Toen werden er zo'n 250 banen geschrapt.

Reactie DvhN

Hoofdredacteur Erik Wijnholds van het Dagblad van het Noorden wil niets zeggen over de plannen, behalve dat zaken anders in elkaar steken dan hierboven weergegeven.
In de update is de reactie van Erik Wijnholds toegevoegd.