Geen hertelling: uitslag Statenverkiezingen definitief

Er komt geen hertelling van de stemmen die zijn uitgebracht bij de Provinciale Statenverkiezingen afgelopen woensdag. Dat heeft het Centraal Stembureau besloten.
De Partij voor de Dieren en de PVV vroegen beiden om een hertelling.
Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren gaf aan dat ze aanvankelijk vrede had met de uitslag en het verlies van een zetel, tot bleek dat er zaken mogelijk verkeerd zijn gegaan.

Meer stemmen dan kiezers

'Op donderdag hoorden we dat we na 100% van de stemmen alsnog twee zetels haalden', zegt De Wrede. 'Maar op vrijdag bleek dat er weer één te zijn.'
De Partij voor de Dieren baseert zich onder meer op het feit dat er op sommige stembureau's meer stemmen zijn ingediend dan dat er kiezers waren. De PvdD is op 36 stemmen een restzetel in de Staten misgelopen.

Ongeldige stemmen

De partij wil samen met de PVV ook aandacht voor het aantal ongeldige stemmen. Dat zijn er in totaal 583, ongeveer honderd minder dan vier jaar geleden.
De Wrede: 'Wij willen dat alle afgekeurde stembiljetten ook worden meegeteld bij een hertelling. Een biljet afkeuren is iets subjectiefs.'

Cruciale fouten

Ton van Kesteren van de PVV hamert ook op de ongeldige stemmen. 'Wij hebben sterk het vermoeden dat er cruciale fouten zijn gemaakt. We willen een hertelling en wij willen weten hoeveel procent van die ongeldige stemmen naar de PVV zou zijn gegaan.'

Alleen bij ernstig vermoeden

Het Centraal Stembureau geeft aan dat de afweging is gemaakt op basis van de Kieswet.
'Er kan alleen een hertelling komen bij het ernstige vermoeden dat zodanige fouten zijn gemaakt, dat ze van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling', aldus voorzitter Peter den Oudsten. Volgens Den Oudsten zijn er geen onrechtmatigheden opgemerkt.

Binnen de bandbreedte

'In de argumentaties is ingezoomd op de ongeldige stemmen en het aantal uitgebrachte stemmen vergeleken met het aantal kiezers', zegt Den Oudsten. 'Soms zijn er onverklaarbare verschillen, dat is ook hier het geval geweest. Maar dat is altijd binnen de bandbreedte.'
Het aantal ongeldige stemmen is evenredig verdeeld over de stembureau's
Peter den Oudsten - burgemeester Groningen
'Het aantal ongeldige stemmen is evenredig verdeeld over de stembureau's. Het beoordelen of een stem ongeldig is, gebeurt door vier personen. Daardoor komen we niet tot een ernstig vermoeden.'
Dit alles bij elkaar zorgt er voor dat het Centraal Stembureau niet over wil gaan tot een hertelling.

Leggen zich niet neer

De Partij voor de Dieren en de PVV leggen zich niet neer bij het besluit van het Centraal Stembureau. De partijen willen het verzoek nu neerleggen bij Provinciale Staten.

Dit is de definitieve zetelverdeling:

GroenLinks: 6
Partij van de Arbeid: 5
Forum voor Democratie: 5
SP: 4
VVD: 4
ChristenUnie: 4
CDA: 3
Groninger Belang: 3 
D66: 3 
PVV: 2 
Partij voor het Noorden: 2 
Partij voor de Dieren: 1 
50PLUS: 1