Kockelkoren: 'Goed te merken dat mensen klem zitten'

Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen
Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen © RTV Noord / Marten Nauta
'Het is ongelooflijk om mee te maken, want er zitten heel veel mensen in de zaal die klem zitten.'
Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) was maandagavond in Hoogezand voor een informatiebijeenkomst over de versterkingsoperatie.
'Sommigen weten het niet meer en zijn vertwijfeld', gaat Kockelkoren verder. 'Dat merk je heel goed als je voor zo'n zaal staat.'

HRA-model

Kockelkoren kwam naar Hoogezand om uitleg te geven over het HRA-model. Met dat model wordt bepaald hoe groot het risico is dat een woning heeft bij een zware aardbeving.
Veel mensen hebben hun vraagtekens bij het model, bijvoorbeeld omdat het is gemaakt door de NAM.
Ook kent het model soms wonderlijke uitkomsten. Zo zijn er verhalen van inwoners van wie het huis van de buurman een verhoogd risico heeft bij een zware aardbeving, maar hun eigen huis niet.

Startpunt

'Het HRA-model is een startpunt', benadrukt Kockelkoren tijdens de avond meerdere keren. 'Daarnaast moeten we ons gezonde verstand blijven gebruiken. Als er mensen zijn met heel veel schade, en die mensen krijgen bericht dat ze helemaal geen verhoogd risico hebben, dan gaan we goed naar dat huis kijken.'
Volgens de planning worden huizen met een verhoogd risico bij een zware aardbeving als eerste geïnspecteerd, gevolgd door woningen met een licht verhoogd risico. Die volgorde is voor Kockelkoren niet heilig.
'Wellicht moet een huis dat nu geen verhoogd risico heeft zelfs als één van de eerste woningen geïnspecteerd worden, omdat het onterecht is dat het achteraan in de volgorde staat.'

Oldambt

Kockelkoren was eerder al in Delfzijl om vragen van inwoners te beantwoorden. Toen bleven veel vragen onbeantwoord. Dat was in Hoogezand niet anders, volgens Kockelkoren 'omdat we gewoonweg niet de perfecte kennis hebben.'
Ook op de volgende avond verwacht Kockelkoren niet op iedere vraag antwoord te krijgen. Zoals het nu lijkt, is die avond in de gemeente Oldambt.
Wethouder Laura Broekhuizen (PvdA) nodigt het SodM daar uit om tekst en uitleg te geven over het HRA-model. Of Kockelkoren op die uitnodiging ingaat? 'Zeker.'