Jeugdzorginstelling Elker-Het Poortje luidt noodklok: veiligheid jeugdzorg in geding

De Raad van Toezicht van jeugdzorginstelling Elker-Het Poortje in Stad heeft een brandbrief gestuurd naar minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Volgens voorzitter Peter Snijders is er sprake van 'een onhoudbare situatie' in de jeugdzorg.

Tussen wal en schip

De Raad van Toezicht nadert volgens hem 'een punt waarop we niet langer de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de kwaliteit van de geboden trajecten en de veiligheid van onze cliënten.' Kinderen en jongeren belanden tussen wal en schip, 'met zeer ernstige beschadigingen tot gevolg'.

Geen passende zorg meer

Snijders wijst naar de gevolgen van de transitie: gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg. Er is volgens hem wel geprobeerd de transitie te laten slagen, maar te veel signalen wijzen er nu op dat instellingen niet meer in staat zijn 'goede en passende zorg te bieden voor de kinderen en jongeren die dat nodig hebben.'

Dit zou komen doordat de tarieven voor jeugdzorgaanbieders te laag en niet kostendekkend zijn en aanbieders elkaar beconcurreren. Daarnaast kampen gemeenten met tekorten, neemt de werkdruk toe en zijn er meer jongeren met ernstiger en complexer problematiek, waarvoor geen adequate opvang en begeleiding gevonden kan worden.

Het is goed dat dit signaal wordt gegeven en dat het breder wordt opgepakt
Géanda Prozée - woordvoerder

Eis: politiek ingrijpen

De Raad van Toezicht wil dat de minister ingrijpt door de regie te nemen en 'de condities te verbeteren.' Wat Snijders daar precies mee bedoelt wil hij desgevraagd niet toelichten. In de brief wijst hij op het belang van gedeelde verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de jeugdzorg.

Hij nodigt de minister verder uit op werkbezoek, om met eigen ogen te zien waar de instelling tegen aanloopt.

'Goed signaal'

Het bestuur van Elker-Het Poortje onderschrijft de brief van haar Raad van Toezicht (RvT) en waardeert dat die de ondersteuning uitspreekt. 'Het is goed dat dit signaal wordt gegeven en dat het breder wordt opgepakt,' zegt woordvoerder Géanda Prozée.

De PvdA in de Tweede Kamer heeft Kamervragen gesteld over de brandbrief. De partij wil van de minister weten wat hij gaat doen om de problemen met de jeugdzorg op te lossen.

Lees ook:

- Jeugdzorginstelling Elker schrapt 81 banen
- Jeugdinrichting gaat fuseren met jeugdzorginstantie

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad zorg
Deel dit artikel:

Recent nieuws