Strand Schier verdwijnt en moet dus worden aangepakt

© Groningen in Beeld/Jan de Jonge
Het strand van Schiermonnikoog moet worden aangepakt. Er is sprake van aanhoudende kusterosie. Stukken strand van het eiland verdwijnen hierdoor.
Het gaat om het strand vlak bij het dorp, aan het einde van de Badweg. Het gebied tussen paal 3 en 5. 'Jaarlijks wordt het strand van Schiermonnikoog 30 tot 40 meter smaller. Dit gebeurt sinds het jaar 2000. Om de juiste kustlijn in stand te houden moeten we ingrijpen', vertelt Jan Visser, werkzaam bij Rijkswaterstaat.

Zand uit zee naar land

Om het strand te repareren is een zogeheten zandsuppletie nodig. 'Dit is een grootschalige operatie. Het strand wordt aangevuld met zand uit zee. En dat wordt gehaald uit de Noordzee op een plek waar het ongeveer 20 meter diep of nog dieper is. Die plek kiezen we omdat we dan zeker weten dat het geen nadelige gevolgen heeft op de kust van Schiermonnikoog', aldus Visser.
Het zand wordt vervolgens met een groot schip naar de kust van het eiland gebracht. Het schip wordt gekoppeld aan een persbuis en met een speciale machine kan het zand dan op het strand gespoten worden.
Het gaat om 600.000 kuub zand dat nodig is voor de reparatie. De operatie gaat waarschijnlijk maanden duren.

Bijzondere ingreep

Het is niet eerder nodig geweest om met behulp van zandsuppletie op Schiermonnikoog kustonderhoud uit te voeren. 'Dit is heel uniek. Het eiland heeft hier nog nooit last van gehad. Op Ameland hebben we al wel veel zandsuppletie moeten uitvoeren om het strand veilig te houden. Maar op Schier nog nooit', vertelt Visser.

Hoe ontstaat kusterosie op Schier?

Dat heeft volgens Rijkswaterstaat te maken met grote veranderingen van zeestromingen op de Noordzee. Maar ook de afsluiting van de Lauwerszee heeft invloed op de veranderingen van het strand.
Op donderdag 11 april om 20.00 uur is er een informatieavond van Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân in het dorpshuis. In 2020 moeten de werkzaamheden starten.