Versterking in Delfzijl-Noord: honderden woningen tegen de vlakte

Zo'n vijfhonderd woningen in de Zandplatenbuurt in Delfzijl worden gesloopt en herbouwd. Die boodschap krijgen de bewoners deze zaterdag te horen op een versterkingsbijeenkomst in theater de Molenberg. In totaal gaat het om 386 huurwoningen en 141 koopwoningen.
In de Molenberg worden verspreid over de hele dag zeven versterkingsbijeenkomsten gehouden voor de bewoners van de Zandplatenbuurt Noord.
De bewoners van deze buurt zaten lang in onzekerheid. De huizen zijn twee jaar geleden al geïnspecteerd en een jaar geleden kregen ze hun versterkingsadvies. Sindsdien was het wachten op een akkoord met het Rijk over het geld.

Nieuwbouw voor de hand

Van de 386 huurwoningen staat vast dat ze gesloopt worden. Bij de koopwoningen hebben de eigenaren het laatste woord. Maar ook daar ligt volgens burgemeester Gerard Beukema sloop en nieuwbouw voor de hand.
'Wij denken dat nieuwbouw grote voordelen heeft', zegt hij. 'Je krijgt een huis terug naar de eisen van de tijd. Gasloos bijvoorbeeld. Maar er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die zeggen: aan mijn lijf geen polonaise.'

Flats tegen de vlakte

Voor de huurwoningen betekent het ook dat een aantal flats - waaronder de Balticflat en de vier Schuitenzandflats - gesloopt worden. Het is niet zeker of daar ook weer evenveel hoogbouw voor terug komt.
'Mensen hebben vaak de voorkeur voor grondgebonden woningen', zegt directeur Anita Tijsma van woningcorporatie Acantus. 'We gaan daar over in gesprek met de huurders.' Een ding staat voor Tijsma wel vast: voor elke huurwoning die gesloopt wordt, komt ook een huurwoning terug. 'We gaan één op één terugbouwen.'

Puzzel

Inwoners hebben bij Acantus en de gemeente aangegeven het liefst maar één keer te willen verhuizen. Dat kan voor sommigen betekenen dat ze op een andere plek komen te wonen, mits ze dat willen.
'Dat wordt nog een puzzel', zegt Beukema. Voor ongeveer honderd woningen zijn al concrete plannen in de Schrijversbuurt. Beukema: 'Voor de eerste groep verwachten we eind 2020 de eerste doorstroming. Mensen die echt op de huidige plek willen blijven, zullen waarschijnlijk langer moeten wachten.'

Gesprekken in verschillende talen

Door de vele verschillende achtergronden die inwoners van de Zandplatenbuurt hebben, worden de keukentafelgesprekken een behoorlijke operatie. Acantus heeft daarvoor extra personeel aangetrokken.
Een kwart van de bewoners in deze buurt heeft een migratieachtergrond. Acantus houdt daar rekening mee. De corporatie stuurt al uitnodigingen voor bijeenkomsten in het Nederlands, Engels, Turks, Arabisch en Eritrees.

Planning

De sloop en nieuwbouw van de huurwoningen begint in de Finsestraat en het Balticpark. Daarna volgen de Schuitenzandflats en de laagbouw in de Zandplatenbuut Noord. Als het aan Beukema en Tijsma ligt, is de versterking van de Zandplatenbuurt Noord in 2025 klaar. 'Dat is erg ambitieus', aldus de burgervader zelf.