25 jaar geleden kwam er een einde aan de Gemeente- en Rijkspolitie

Het is 25 jaar geleden dat de Regiopolitie werd opgericht en er een einde kwam aan de Gemeente- en Rijkspolitie. Komend weekend vindt er een grote reünie van de Groninger gemeentepolitie plaats.

In Nederlandse gemeenten met 25.000 of meer inwoners bestond tot 1993 een korps gemeentepolitie. In de kleinere gemeenten was de rijkspolitie actief.

Voor Stad en gemeente Groningen kwam er in 1993 een einde aan een lange traditie van een eigen politiekorps, waarvan de oorsprong teruggaat tot 1587. In dat jaar werd Johan Hoedt van Bor aangesteld als 'Stadspolitiemeester'.

'Laatste jaren gemeentepolitie waren hectisch'

Maar vooral de laatste jaren van haar bestaan kende de gemeentepolitie in de Stad Groningen een hectische tijd. 'In de jaren zeventig had je de invoering van het verkeerscirculatieplan, in de jaren tachtig waren er veel krakersrellen en in de jaren negentig hadden we te maken met veel zware misdrijven,' vertelt oud-voorlichter Arjen van der Leur.

Toen kwam de melding van terroristen in het Noordlaarderbos en daar zijn we direct naartoe gegaan.
Ger Tjemmens - oud-agent

Ger Tjemmens is een van de oud-agenten die zaterdag naar de reünie gaat. Hij maakte onder andere de treinkaping bij de Punt in 1977 van dichtbij mee. 'Dat was eigenlijk niet de gemeente Groningen, maar ik was toen bij de motorsurveillance. We stonden bij een stakingsactie in de Nieuwe Boteringestraat, waar taxichauffeurs werkwilligen bekogelden met eieren. Toen kwam de melding van terroristen in het Noordlaarderbos en daar zijn we direct naartoe gegaan. En met de gemeentepolitie zijn we daar tot het einde toe bij betrokken geweest en dat was erg indrukwekkend.'

Afbeelding

Driehonderd oud-agenten

De Gemeente- en Rijkspolitie gingen 25 jaar geleden op in de Regiopolitie en die is in 2013 alweer opgegaan in de Nationale politie. Al met al heeft er een enorme schaalvergroting plaatsgevonden. 'We hadden in de jaren tachtig in Groningen al wijkposten en wijkteams, die heel veel contacten hadden. Als er een misdrijf plaatsvond, hadden de collega's dan vaak betere contacten in de wijken en de informatie voorziening was toen, door de kortere lijnen, wat beter dan nu het geval is,' zegt Van der Leur.

Er hebben zich al driehonderd oud-agenten opgegeven 'We gaan terugblikken op vroeger, we laten op beamers heel veel oude fotos zien en gaan terugblikken en sterke verhalen vertellen. Je maakt bij de politie veel mee en daarom is humor erg belangrijk in ons vak,' aldus Ger Tjemmens.

Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws