Vleermuizen maken plaats voor nieuwe schoolcampus Appingedam

De gemeente Appingedam plaatst speciale nestkastjes rond Zonnehuis Solwerd. Daarin kunnen vleermuizen terecht, die nu mogelijk in het verpleeghuis en de leegstaande zusterflat zitten.
Beide gebouwen worden dit najaar gesloopt, voor de realisatie van de nieuwe schoolcampus.

Vertraging voorkomen

Met de bouw van de nestkastjes voorkomt de gemeente grote vertraging. Normaal gesproken moet één jaar lang ecologisch onderzoek worden gedaan naar de vlieg- en verblijfplaatsen van de vleermuizen, die als beschermde diersoort staan aangemerkt.
Voor het aardbevingsgebied geldt echter een tijdelijke regeling, waardoor de gemeente geen uitgebreid onderzoek hoeft te doen. 'Vooruitlopend op de sloop plaatsen we alvast kasten waar vleermuizen naartoe kunnen. Daardoor geven we ze van tevoren een nieuwe plek, zodat we eerder kunnen slopen', zegt burgemeester Anno Wietze Hiemstra.

Strakke planning

De bouw van de schoolcampus kent een strakke planning. Op 1 juli moeten de laatste bewoners uit het verpleeghuis. In het najaar wordt het gebouw, inclusief de leegstaande zusterflat, gesloopt. Direct daarna begint de aanleg van de nieuwe campus met zes nieuwe schoolgebouwen van het Eemsdeltacollege en het Noorderpoort.
Volgens Hiemstra loopt dit nog op schema: 'Het Eemsdeltacollege is druk met de voorbereiding. Als wij op tijd kunnen slopen en de grond bouwrijp krijgen, kunnen we de planning halen.'
De Unie Architecten

Middelbare scholen

Op de campus komen vier scholen van het Eemsdeltacollege en Noorderpoort die nu nog - verspreid over Appingedam en Delfzijl - in gebouwen zitten die niet aardbevingsbestendig zijn. Er is straks plek voor 1.700 leerlingen. Ook komt er een sportaccommodatie voor de herbouw van sporthal Eelwerd, die tegen de vlakte gaat.
Met het totale project is 53 miljoen euro gemoeid. Daarvan is veertig miljoen voor de bouw van de schoolcampus. De gemeente Appingedam wil met geld uit het Nationaal Programma Groningen het gebied rond de campus mooi inrichten.