Masteropleidingen RUG goed toegankelijk voor HBO-ers

Het Academiegebouw van de RUG
Het Academiegebouw van de RUG © Marco Derksen/Flickr Creative Commons
Masteropleidingen van de Rijksuniversiteit Goningen zijn relatief goed toegankelijk voor HBO-afgestudeerden. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie van het Onderwijs.
Het gaat om studenten die een schakelprogramma nodig hebben om tekortschietende kennis en vaardigheden weg te werken. Het is een wettelijke verplichting voor een universiteit om die programma's aan te bieden.

Signalen van minder soepele doorstroming

Volgens de Inspectie waren er signalen dat die doorstroming in de praktijk minder soepel uitvalt. Dat werd bevestigd door een eerste inventarisatie door de Inspectie. Ook onderzoek door de LSVb, de landelijke studentenvakbond, liet zien dat universiteiten voor veel masteropleidingen geen schakelprogramma's aanbieden.
De universiteiten mogen alleen afzien van een schakelprogramma als het voor de betrokken student te veel tijd zou kosten om de benodigde kennis bij te spijkeren. Bijvoorbeeld voor de zogeheten researchmasters, waarvoor een hoger academisch kennisniveau nodig is.
Ook als een masteropleiding geen verwante opleiding in het HBO heeft, mag worden afgezien van een schakelprogramma.

Derde niet toegankelijk voor HBO'ers

Uit het inspectierapport blijkt dat een derde van de 701 masteropleidingen niet toegankelijk is voor HBO-ers. Als de researchmasters niet meetellen, is nog altijd een vijfde van de 591 ontoegankelijk. Het gaat daarbij vooral om opleidingen in de gezondheidszorg. Ook als de masteropleiding een kleine instroom heeft zoals Theologie of bepaalde wiskundige opleidingen, is er geen schakelprogramma.

Utrecht scoort beter

De ene universiteit is toegankelijker dan de andere, zo blijkt uit het rapport. Bij de Universiteit Leiden zo'n 56 % van de masteropleidingen niet toegankelijk voor HBO-ers. Die maken, bij de reguliere universiteiten, het meeste kans bij de Rijksuniversteit Groningen en de Universiteit Utrecht. Hier heeft 25% van de masteropleidingen geen schakelprogramma.

'Geen verwante opleidingen'

Groningen telt 24 masteropleidingen zonder schakelprogramma. Volgens woordvoerder Jorien Bakker van de RUG gaat het daarbij om 18 researchmasters waarvoor terecht geen schakelprogramma is. En van de overige 6 hebben 3 opleidingen inmiddels een individueel maatwerkprogramma om de HBO-er op het nodige kennisniveau te brengen. Ook voor de overgebleven drie masteropleidingen heeft Bakker een verklaring: 'Die opleidingen hebben geen verwante opleidingen in het HBO'.