Groningse onderzoeker helpt mensen met autisme aan het werk

© werkwebautisme.nl
Mensen met autisme die aan het werk willen kunnen gebruik maken van het nieuwe online platform werkwebautisme.nl.
Het platform is een initiatief van onderzoeker Jeanet Landsman van het UMCG en is tijdens deze landelijke autismeweek gelanceerd. De autismeweek vraagt dit jaar aandacht voor de stoornis en werk.

Sterke en zwakke kanten

Tweehonderdduizend mensen in Nederland hebben autisme; in allerlei gradaties. Een deel van hen kan werken of studeren, maar lang niet iedereen doet dat.
Volgens de Nederlandse Vereniging voor Autisme en Landsman zouden dit er veel meer kunnen zijn, maar lopen deze mensen aan tegen obstakels tijdens werving- en selectieprocedures.
Mensen met autisme hebben namelijk nogal eens moeite met bijvoorbeeld ongeschreven regels, hypothetische vragen, groepsactiviteiten en sollicitatiecommissies.

Inzicht in talenten

Op het platform werkwebautisme.nl kunnen ze daarom een ontwikkelprofiel opstellen. Ze vullen een vragenlijst in en daar komt dan een profiel uit.
Op die manier moeten mensen met autisme meer inzicht krijgen in hun talenten en hun behoeftes aan werkaanpassingen of ondersteuning.
Landsman: 'Diegene weet dan beter wat hij kan en niet kan en welke 'gebruiksaanwijzing' daar eventueel bij hoort.' Dat kan ook om ogenschijnlijk kleine dingen gaan, zoals het wel of niet aankunnen van een drukke werkplek.
Wie het ontwikkelingsprofiel heeft ingevuld, krijgt daarnaast een standaard cv op basis van de antwoorden. Landsman: 'Die kunnen ze gebruiken bij sollicitatiegesprekken.'

Open en eerlijk

Maar moet je in een sollicitatiegesprek wel noemen dat je autisme hebt?
'Dat is een heel goede vraag. Veel mensen met autisme vragen zich dat ook af. Het is altijd een afweging die je voor jezelf moet maken. Wij adviseren om het wél te vertellen. Misschien niet gelijk in het eerste gesprek, maar op een gegeven moment wel. En dan vooral vertellen wat jouw talenten zijn. En dat je toch een soort 'gebruiksaanwijzing' hebt. Dan kan je vanaf het begin gelijk open en eerlijk naar elkaar zijn.'

Informatie

Het platform heeft ook een algemeen deel met informatie en is ook bedoeld voor werkgevers en naasten die er informatie vinden. Daarnaast kunnen mensen met autisme aan de slag met een werkboek vol oefeningen.
'We hebben allemaal onze kwaliteiten en valkuilen, daarin zijn geen verschillen met autistische mensen. Iedereen moet even veel kans maken, mensen met autisme hebben net zo goed kwaliteiten.'