Groningen en Duitsland pakken troebele Eems samen aan

Gronings gedeputeerde Henk Staghouwer (r) en (milieu)minister Olaf Lies van Niedersaksen (l)
Gronings gedeputeerde Henk Staghouwer (r) en (milieu)minister Olaf Lies van Niedersaksen (l) © RTV Noord / Steven Radersma
Nederland en Duitsland gaan samen maatregelen nemen om het water in de Eems-Dollard helderder te krijgen. De provincie Groningen en de deelstaat Niedersaksen tekenden daarover vrijdagmorgen een overkomst.
De handtekeningen werden gezet door Gronings gedeputeerde Henk Staghouwer en (milieu)minister Olaf Lies van Nedersaksen. 
De Eems-Dollard is het laatste estuarium van de Nederlandse Waddenzee en samen met de Westerschelde het laatst overgebleven estuarium in Nederland.
Een estuarium is een riviermonding waar zoet rivierwater zich vermengt met zout zeewater.

Slib

Door menselijke ingrepen de afgelopen eeuwen, zoals de verdieping van vaarwegen en inpolderingen van kwelders komt er met vloed meer slib het systeem in, terwijl er minder gebieden zijn waar het slib kan bezinken.
Hierdoor is het water troebeler geworden en groeien algen slechter. Het bodemleven is hierdoor aangetast. Ook zijn leefgebieden op de grens van zout en zoet water sterk achteruitgegaan. En deze trend zet door.

Nederlandse aanpak

Aan de Nederlandse kant van de grens wordt al jarenlang gewerkt aan maatregelen om vertroebeling tegen te gaan.
Zo wordt baggerslib gebruikt om landbouwgrond in de Veenkoloniën vruchtbaarder te maken. Ook zijn er zogeheten kleirijperijen, waar slib uit de Eems kan neerslaan om vervolgens te 'rijpen' tot klei, die vervolgens gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld dijkverbetering. 

Duitsland gaat mee

Volgens gedeputeerde Henk Staghouwer gaan de Duitsers, onder druk van 'Brussel', nu mee met de Nederlandse aanpak. 'Dat past ons als Nederland natuurlijk uitstekend'.