Eerste inspecties staan gepland in Loppersum, 'tempo moet hoger'

© Jos Schuurman/FPS
De nieuwe versterkingsaanpak in de gemeente Loppersum komt langzaam op gang. Voor de meest risicovolle huizen staan de eerste kennismakingsgesprekken voor inspectie gepland. Wethouder Pier Prins (CDA) wil dat het sneller gaat.
Het gaat in eerste instantie om huizen met een verhoogd risicoprofiel in dorpen als Stedum, Middelstum, Wirdum en Garsthuizen.

Computermodel

Bij de nieuwe aanpak gaat de prioriteit naar huizen met het hoogste risico op veel schade na een zware aardbeving. Daarna zijn woningen met een licht verhoogd en normaal risicoprofiel aan de beurt. De prioritering vindt plaats op basis van een computermodel, het zogenaamde HRA-model van de NAM.
Wethouder Prins had verwacht dat de inspecties van huizen met het hoogste risico vorig jaar al waren gestart: 'Toen de risicoprofielen bekend waren, kon de minister in feite al beginnen. Dat is niet gebeurd, waardoor we jammer genoeg een halfjaar hebben verloren.'

Te weinig mankracht

Bijkomend punt van zorg is het gebrek aan ingenieurs voor de beoordeling van woningen. Er is te weinig mankracht om uit te rekenen welke maatregelen er genomen moeten worden om een woning te versterken.
Inmiddels gaat de versterking van woningen uit de oude aanpak wel verder. Zo worden volgende maand in Loppersum de daken van zestien woningen aan de Pruimenhof versterkt. In Middelstum worden 64 huurwoningen hersteld en verduurzaamd.
Half mei maakt minister Eric Wiebes van Economische Zaken bekend hoe hij de capaciteit voor het beoordelen van woningen gaat verhogen.

-