Kamerleden willen beter toezicht op grote containerschepen

De lading die van containerschip MSc Zoe viel
De lading die van containerschip MSc Zoe viel © Kustwacht
Veel partijen in de Tweede Kamer en belangenorganisaties vinden dat de controle op de belading van grote containerschepen moet worden verscherpt.
Ze reageren op het onderzoek van Omrop Fryslân en RTV Noord naar de containerramp van begin januari met de MSC Zoe..
Daaruit blijkt dat het toezicht op het beladen van grote containerschepen sterk te wensen overlaat. Er gaat daarbij regelmatig wat mis, met als gevolg dat deze enorme schepen op zee extra kwetsbaar zijn.
Veel kamerleden maken zich hier zorgen over: 'Je ziet dat er een gigantische toename is  van het aantal schepen en ook van de grootte. Eigenlijk zou je heel streng toezicht moeten hebben in de havens het is echt de vraag of dat op dit moment voldoende is.' reageert GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger.
ChristenUnie-kamerlid Nico Drost zegt het zo: 'Dit soort containerschepen moet zich aan de regels houden en er moet toezicht op zijn dat dit daadwerkelijk gebeurt.'
 

Ronduit gevaarlijk

D66-kamerlid Rutger Schonis: 'Ik heb zelf ook gehoord dat het sjorren van containers in de haven niet altijd zorgvuldig gebeurt. Als inderdaad de lading niet goed wordt vastgezet, dan is dat ronduit gevaarlijk. Wanneer blijkt dat het toezicht te kort schiet, dan wil ik van de minister weten wat zij hier aan gaat doen.'
Het gaat echt om bulkvervoer voor zo laag mogelijke kosten. Uiteindelijk betalen de milieu en de omgeving de prijs
Frank Wassenberg - kamerlid Partij voor de Dieren
 
Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren (PvdD) is niet verbaasd over de uitkomst van het onderzoek van de omroepen. 'Als je jullie onderzoek leest, dan blijkt dat het allemaal zo goedkoop mogelijk moet. Het gaat echt om bulkvervoer voor zo laag mogelijke kosten. Uiteindelijk betalen de milieu en de omgeving de prijs. Er moet beter gecontroleerd worden en er moeten hoge boetes op het niet naleven van de regels komen te staan.'

Eerst de oorzaken

Het Friese kamerlid Aukje de Vries vindt dat er eerst duidelijkheid moet komen op de oorzaak van de ramp met de MSC Zoe. ´Containervervoer over zee is inderdaad gegroeid de afgelopen jaren en van belang voor de economie. Het is cruciaal dat we nu eerst de oorzaken van de ramp boven de Waddeneilanden duidelijk krijgen en dan kijken naar maatregelen.'
CDA-kamerlid Maurits von Martels sluit zich daarbij aan. ´We kunnen direct na zo'n ramp wel van alles roepen, maar dit soorten incidenten hebben vaak verschillende oorzaken. We moeten eerst weten waar het mis is gegaan. Neemt niet weg dat deze schepen uiteraard veilig moeten worden beladen en dat daar controle en handhaving op moet worden toegepast.'
 

Hoorzitting

Woensdag is er in de Tweede Kamer een hoorzitting over de ramp met de MSc Zoe. Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog voert daar namens de waddengemeenten het woord. 'Het is goed dat het zo uitgebreid is uitgezocht. Ik hoop wel dat deze ramp er toe gaat leiden dat in de toekomst het een en ander op het gebied van de veiligheid van deze schepen beter wordt geregeld.'
De uitkomsten van het onderzoek zijn voor de organisatie van kustgemeenten KIMO herkenbaar. Voorzitter Sebastian Dinjens: 'Als de overheid die enorme groei niet bij kan houden, dan wordt het tijd voor actie. Zoals de vraag of de duur dat deze schepen in de haven liggen langer moet worden, om ze goed te kunnen laden en controleren. Dat moet snel worden onderzocht.'
Als de overheid die enorme groei niet bij kan houden, dan wordt het tijd voor actie
Sebastian Dinjens - KIMO

Brief naar minister

Kort na de ramp stuurde zijn organisatie een brief met zeven aanbevelingen naar minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zo  wordt aangedrongen op het verbeteren van het toezicht en handhaving bij het beladen en sjorren van deze containerschepen. De zeecontainers moeten ook voorzien worden van een chip, waarop is af te lezen wat er inzit.
KIMO wacht nog steeds op een inhoudelijk antwoord van de minister. 'De reactie die we hebben gekregen is zeer karig. Wij zijn geen actieclub maar medebestuurders en mede-overheden, die toch iets serieus proberen aan te kaarten. En dan verwacht je van de minister een inhoudelijk, serieuze reactie. Die hebben wij niet ontvangen.'
 

Europese Commissie

We vragen ook om een reactie van de Europese Commissie. Die blijkt inmiddels een eigen onderzoek te zijn gestart. Er wordt onder meer gekeken naar de internationale veiligheidsmaatregelen voor de belading van deze grote containerschepen.
Ook tot Brussel is doorgedrongen dat er wat moet veranderen, als we deze ietwat cryptische reactie krijgen: 'Onze algemene conclusie is dat het juridische kader nogal gefragmenteerd is en de implementatie van internationale regels onvoldoende is. We hebben ook een aantal concrete maatregelen voor ogen, maar we zijn hierover nog in intern overleg met andere afdelingen in de Commissie. Wij kunnen u daarover dan ook voorlopig nog geen nadere informatie verstrekken.'