Aanleg 5G: 'Gemeenten, zorg voor duidelijke regels' (update)

In de toekomst heb je misschien ook 5G op je telefoon
In de toekomst heb je misschien ook 5G op je telefoon © Bewerking RTV Noord
Elke gemeente heeft eigen regels voor het aanleggen van 5G-internet, de opvolger van het huidige mobiele internet. Soms is er zelfs helemaal geen beleid. Dat is 'onduidelijk en niet efficiënt' voor de providers die over een tijdje 5G-internet willen aanbieden.
Zo waarschuwt het Agentschap Telecom. Gemeenten gaan over het plaatsen van de zendmasten en het leggen van glasvezelkabels voor 5G.

Weinig expertise

'We zien dat aanbieders in de ene gemeente wel een zendmast mogen neerzetten en in de naastgelegen gemeente bijvoorbeeld niet. Dat levert veel onduidelijkheid op', zegt woordvoerder Frans van Bergen van het Agentschap.
De telecomwaakhond constateert ook dat gemeenten vaak 'weinig expertise en mankracht' voor 5G hebben. De organisatie roept gemeenten op om hun regels op elkaar af te stemmen. 'Zorg dat je overlegt.'

Groningse proeftuin

Het agentschap wil dat de rijksoverheid, gemeenten en de markt samen uitzoeken wat de grootste problemen zijn en hoe die kunnen worden opgelost.
Groningen is op dit moment proeftuin voor de aanleg van een 5G-netwerk. Er worden eerst proeven gehouden. Die hebben volgens het Agentschap Telecom nog niet te lijden onder de verschillende regelgeving.

Per gemeente onderhandelen

'Dat klopt', beaamt projectleider Peter Rake van 5Groningen, verantwoordelijk voor de experimenten. 'We maken gebruik van bestaande masten. Alleen op een gebouw van de RUG hebben we een antenne moeten plaatsen.'
Wel zegt Rake de geschetste problematiek te herkennen. 'Ik zit ook in een landelijke werkgroep over de voorbereiding van het handvest 5G. Daarin is wel duidelijk naar voren gekomen dat er een heel divers en wisselend beleid is per gemeente. Je moet bijna per gemeente onderhandelen en dat werkt niet bevorderend.'

Leefbaarheid

5G-internet moet sneller en betrouwbaarder zijn dan de huidige 3G- en 4G-netwerken, met meer capaciteit voor aangesloten apparaten.
Van Bergen: 'Dat is van groot belang voor inwoners van gemeenten, maar ook voor bijvoorbeeld de economie en de leefbaarheid.'

Frequentie

De onduidelijke regelgeving is niet het enige waar aanbieders tegenaanlopen bij de uitrol van 5G. Ook de frequentie waarop het nieuwe netwerk moet draaien, is nog niet geregeld.
Een deel van de frequenties (specifiek de 3,5 Ghz) is nu niet beschikbaar boven de lijn Amsterdam - Zwolle, omdat anders gestoord wordt op inlichtingenwerk van de AIVD en MIVD bij het Friese Burum. Daar staat een groot satellietstation.
Van Bergen: 'Die frequentie komt vanaf 2022 beschikbaar. Maar 5G kan ook op iets lagere frequenties draaien, bijvoorbeeld 2,6 Ghz. Die frequenties worden komend jaar geveild. Daarna is het aan de aanbieders om 5G uit te gaan rollen.' Een tijdsplanning durft hij daar niet aan te verbinden.

Straling

Dan is er nog het punt van de straling. Omwonenden maken zich door de toename van het aantal zendmasten zorgen over straling.
'Dat wordt allemaal gemonitord door het Antennebureau. Wel kan ik zeggen dat er Europese normen zijn waar aan moet worden voldaan, net als bij 2G, 3G en 4G', aldus Van Bergen.
Update: de reactie van Peter Rake van 5Groningen is toegevoegd aan het bericht