Versterking Het Hogeland begint aan de keukentafel

Het Hogeland praat mensen thuis bij over de versterking
Het Hogeland praat mensen thuis bij over de versterking © Jos Schuurman/FPS
Het Hogeland houdt geen centrale bijeenkomsten over de versterking. Medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voeren keukentafelgesprekken om de situatie per huishouden te bespreken.
De raad heeft het plan woensdagavond unaniem goedgekeurd. Het gaat in eerste instantie om huizen met een verhoogd risico.

Tientallen infoavonden

Loppersum, Delfzijl en Midden-Groningen hielden de afgelopen periode wel tientallen bijeenkomsten over de versterking. Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl heeft er 35 achter de rug. Het Hogeland doet dat niet.
Dat komt vooral door de schaalgrootte. In Het Hogeland hebben 170 huizen een verhoogd risico op veel schade na een zware beving. In Delfzijl zijn dat er bijna vijf keer zo veel.
Rutgers: 'Dat relatief kleine aantal geeft ons de kans om bij mensen persoonlijk langs te gaan. Ik ben blij dat dit kan. Dit willen we ook als gemeente. Als je roept dat je dicht bij de mensen wilt staan, maar je laat ze naar een zaaltje komen, past dat niet bij elkaar.'

Nieuwe aanpak

De meeste huizen met een verhoogd risico staan in Uithuizen, Uithuizermeeden en Bedum. Dat laatste dorp is nieuw in de versterkingsaanpak, gebaseerd op het zogenoemde HRA-model van de NAM. Dat is een methode waarmee berekend wordt welke huizen het meeste risico lopen op basis van de ondergrond, de gaswinning en gegevens over het gebouw.
Het Hogeland gaat in eerste instantie naar bewoners van huizen met een verhoogd risicoprofiel. Woningen met een licht verhoogd risicoprofiel (270) zijn later aan de beurt.
'Dat is hartstikke zuur, maar zo hebben we dat als regio afgesproken', zegt Rutgers. 'Eerst krijgen mensen met het hoogste risico antwoord.'

Na de zomer duidelijkheid

In mei en juni zijn de inspecties van huizen met een verhoogd risicoprofiel. In het najaar starten de opnames van huizen met een licht verhoogd risicoprofiel. Rutgers hoopt dat de eerste huiseigenaren na de zomer hun versterkingsadvies krijgen.