Toch geen gezondheidsonderzoek omwonenden windmolens in Veenkoloniën (update)

Het eerder toegezegde onderzoek naar de gezondheid van omwonenden in windpark Drentse Monden en Oostermoer komt er niet. Daarvoor hebben de betrokken GGD's niet de capaciteit.

Dat hebben de gemeenten Stadskanaal, Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Coevorden en Emmen bekend gemaakt in een gezamenlijk persbericht.

Tegenstanders van windmolens dringen al sinds 2013 aan op zo'n onderzoek.

Gebrek aan capaciteit en kennis

'Voor een nulmeting en gezondheidsonderzoek is meer nodig dan we regionaal kunnen organiseren', laten de gemeenten weten.

'Bij een regionaal onderzoek is het niet mogelijk om dergelijke grote hoeveelheden gegevens te verzamelen. Ook het formuleren van de onderzoeksvragen, verkrijgen van toestemming en de uiteindelijke analyse vereist specifieke kennis.'

Te laat voor nulmeting

Ook een aangekondigde nulmeting naar de invloed van windturbines zal niet worden uitgevoerd. Die zou geen representatief beeld schetsen, vinden de gemeenten.

'De komst van windturbines houdt de gemoederen in de omgeving al jaren bezig. Hierdoor kan er geen sprake meer zijn van een nulmeting naar de ervaren gezondheid.'

Als je het echt goed wilt doen, moet je het onderzoek flink optuigen. Dit is voor de vijf gemeenten alleen geen haalbare kaart
Freek Buijtelaar - Gemeente Borger-Odoorn

Aansluiten bij landelijk onderzoek

Om vast te kunnen stellen of en welke invloed windturbines hebben op de gezondheid, is grootschalig wetenschappelijke onderzoek nodig volgens de GGD. De gemeenten pleiten daarom voor een landelijke aanpak, waar meer expertise aanwezig is dan regionaal. Volgens de gemeenten moet zo'n onderzoek grootschalig en langjarig plaatsvinden om wetenschappelijk betrouwbare resultaten te verkrijgen.

De gemeenten en GGD sluiten zich daarom aan bij het landelijk Expertisenetwerk Windenergie. Wethouder Freek Buijtelaar van de gemeente Borger-Odoorn:

'Als je het echt goed wilt doen, moet je het onderzoek flink optuigen. Dat moet via een commissie, dat is zeer complex, en de onderzoeksvragen moeten ook via die commissie. Dit is voor de vijf gemeenten alleen geen haalbare kaart.'

Wel geluidsonderzoek

Omwonenden van het windpark krijgen wel hun gewenste onderzoek naar laagfrequent geluid in het gebied. Daarmee wordt vastgesteld of en welke invloed windturbines hebben op de gezondheid.

In het onderzoek wordt het huidige geluidsniveau in het windturbinegebied bepaald en wordt het niveau na de aanleg van het park gemonitord.

Bouw al gestart

Omdat bouw van de eerste windturbine in de Veenkoloniën al is begonnen, willen de gemeenten vaart zetten achter de uitvoering van de geluidsmetingen.

Voor het onderzoek wordt samengewerkt met de GGD's van Groningen en Drenthe en het landelijk Expertisenetwerk Windenergie.

Update: Het bericht is aangevuld met een reactie van wethouder Freek Buijtelaar van de gemeente Borger-Odoorn.

Lees ook:

- Eerste windmolen Drentse Monden wordt gebouwd, ondanks verzet
- Inwoners Veenkoloniën eisen medisch onderzoek vanwege windmolens
- Volgende maand duidelijkheid over gezondheidsonderzoek windmolens Veenkoloniën

Meer over dit onderwerp:
windmolens BORGER
Deel dit artikel:

Recent nieuws