'Havoleerlingen hebben veel begeleiding nodig'

Een schoolklas
Een schoolklas © Mediawijzernet/Flickr
De havo heeft het moeilijk, maar de scholen kunnen zelf veel doen om de problemen op te lossen. Dat zegt directeur Sjouke Wouda van de Kamerlingh Onnes-school in de stad.
De Onderwijsinspectie schreef woensdag in zijn jaarlijkse rapport De Staat van het Onderwijs dat de prestaties van de havo's in Nederland achterblijven bij die van de andere schooltypes. Zo blijven verreweg de meeste leerlingen zitten, afgelopen jaar een op de negen leerlingen. Zo'n veertig procent van de leerlingen met een havo-advies maakt die school niet af, en ook de scholen zelf kregen het vaakst een onvoldoende van de inspectie.

Verschillende niveaus

Als oorzaak is volgens de inspectie dat de havo leerlingen met heel verschillende niveaus herbergt. Dat varieert van kinderen die het maar nét aan kunnen tot leerlingen die net niet goed genoeg zijn voor het vwo.
En daar komen in de hogere klassen de leerlingen bij, die van onderaf instromen vanuit het vmbo en van bovenaf uit het vwo. De inspectie stipt verder aan dat het gaat om kinderen die moeilijk te motiveren zijn.

Toetsen

Wouda herkent het beeld dat de inspectie schetst, maar zegt dat zijn school betere scores laat zien. 'We hebben ook veel zittenblijvers hoor, vooral jongens.' Volgens Wouda is het lesmateriaal te weinig praktisch voor jongens.
'Wij investeren veel in aandacht en begeleiding', vertelt Wouda. 'Zo hebben we een dubbel mentoraat voor de bovenbouw, zodat we dichter op de leerlingen zitten en houden we al vanaf de derde klas de ontwikkeling van hun cijfers in de gaten. Daarnaast beginnen we in een vroeg stadium met het oefenen van toetsen. Dat vereist een leesvaardigheid die nu onvoldoende ontwikkeld is bij de leerlingen.'

Aandacht

Wat Wouda betreft hoeft er niet ingegrepen te worden in het Nederlandse onderwijssysteem, maar kunnen scholen met extra aandacht voor de leerlingen zelf veel problemen oplossen. 'Dat kost inderdaad wat extra geld, maar daar gaan we niet failliet aan.'