GBB dreigt naar rechter te stappen als stukken over versterking niet boven water komen

© Jos Schuurman/FPS
De Groninger Bodem Beweging (GBB) dreigt volgende week naar de rechter te stappen, als ze bepaalde stukken niet krijgt van de minister Eric Wiebes en de Nationaal Coördinator Groningen.
Begin november had de GBB gevraagd om alle informatie over de zogenaamde HRA-methode waarmee de NAM berekent welke huizen het grootste risico lopen bij een aardbeving. De huizen die het onveiligst zijn, worden als eerst aangepakt.

Zitting Raad van State

Ruim vijf maanden na het indienen van het verzoek zijn de stukken zijn nog steeds niet bekendgemaakt. Ze zijn opgevraagd met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De minister en NCG zijn officieel in gebreke gesteld.
Volgens de GBB zijn de rapporten en andere schriftelijke stukken van belang bij een zitting van de Raad van State over het gaswinningsbesluit, aanstaande woensdag. De HRA-methode is onderdeel van het besluit.

Stap naar de rechter

Als de GBB deze week niets ontvangt, stapt ze naar de rechter om het afgeven van de informatie af te dwingen. De stukken komen dan wel te laat voor de zitting van de Raad van State.
De bodembeweging is kritisch over berekeningsmethode. Onveilige huizen zouden veilig worden verklaard en omgekeerd. De GBB zegt alle informatie over de methode te willen hebben, om er beter over te kunnen oordelen.