Extra onderzoek: welke zorg hebben kwetsbare bevolkingsgroepen rond Stadskanaal nodig?

Er komt een analyse van de bevolking rondom Stadskanaal om te kunnen beoordelen welke vormen van zorg het meest geschikt zijn.

Het team van ziekenhuizen, huisartsen en verzekeraars dat nadenkt over de toekomst van de zorg in Zuidoost-Groningen en Drenthe heeft een onderzoeksbureau daartoe opdracht gegeven.

In februari presenteerde het team de plannen voor onder meer het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Dat ziekenhuis krijgt in plaats van de huidige spoedeisende hulpafdeling een beperkte spoedpost, die alleen overdag en 's avonds open is. Het beddenhuis gaat in het weekend helemaal dicht; doordeweeks zijn alleen kortdurende opnames mogelijk.

Plannen worden uitgewerkt

Inmiddels zijn werkgroepen bezig met de uitwerking van de plannen. Dit gebeurt samen met allerlei partijen in de regio, zoals ambulancediensten, gemeenten, provincie en patiëntenorganisaties. Vraag is hoe de zorg eruit moet zien nu de ziekenhuiszorg wordt afgebouwd.

De plannenmakers denken aan nieuwe vormen van zorg, zoals digitale consulten en het monitoren van chronische ziektes via een app op de telefoon.

Maar dat kan alleen als patiënten in staat zijn hiermee om te gaan, zegt bestuursvoorzitter Rolf de Folter van Treant Zorggroep. Anders 'gaat zo'n oplossing misschien niet werken. In die zin moeten we goed nadenken wat maatwerk is, toegesneden op de specifieke situatie'. 

Kwetsbare groepen in kaart brengen

Het onderzoeksbureau moet daarom precies in kaart brengen welke kwetsbare groepen er zijn in Stadskanaal en wat daar speelt. De Folter wijst op ouderen als voorbeeld van een kwetsbare groep.

'Mensen kunnen zorgmijder zijn of economische problemen hebben. Of geen middelen hebben om de zorg te bereiken vanwege vervoersproblematiek. Dit soort aspecten willen we in beeld hebben voordat we met oplossingen komen.'

Meedenken

Met de gemeente Stadskanaal hebben de plannenmakers afgesproken dat ook bewoners mogen meepraten over de toekomst van de zorg. Vijf bewonersgroepen mogen aangeven waar zij tegenaan lopen en wat mogelijke oplossingen kunnen zijn.

Het is niet reëel om een spoedeisende hulp, waar 's nachts gemiddeld 1,2 patiënt komt, in de lucht te houden
Rolf de Folter - Bestuursvoorzitter Treant Zorggroep

Het helemaal in stand houden van het huidige Refaja Ziekenhuis met een volwaardige spoedeisende hulp is hoe dan ook een gepasseerd station, zegt de bestuursvoorzitter.

'Ik zou het liefst alles in de lucht houden. Alleen is het niet reëel om een spoedeisende hulp, waar 's nachts gemiddeld 1,2 patiënt komt, in de lucht te houden. Dat is niet betaalbaar.'

Vernieuwende ideeën

De Folter denkt ook van de meepratende bewoners vernieuwende ideeën te krijgen. 'Bijvoorbeeld een patiënt die steeds naar het ziekenhuis toe moet voor een chemokuur. We denken nu na of een verpleegkundige bij de patiënt thuis een chemokuur kan geven. Zo proberen we meer te bedenken en in overleg met bewoners, huisartsen en andere partijen als Zorgbelang na te denken: wat zijn nou constructieve oplossingen?'

Inmiddels werken allerlei werkgroepen aan de uitwerking van de plannen. Die plannen moeten in juli klaar zijn. 'Dat wordt heel hard werken', besluit de bestuursvoorzitter. 

Lees ook:

Minster Bruins over zorgplannen Zuidoost-Groningen: desnoods rijksgeld beschikbaar
- Toekomst Refaja duidelijk: deel spoedhulp verdwijnt, basiszorg blijft

Meer over dit onderwerp:
zorg STADSKANAAL
Deel dit artikel:

Recent nieuws