Raad van State wijst herzieningsverzoek windpark Drentse Monden af

© RTV Noord
Windparkontwikkelaar Raedthuys kan doorgaan met de voorbereidingen en de bouw van windpark De Drentse Monden Oostermoer. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten.
Die wijst het verzoek van de Stichting Platform Storm af om een eerdere uitspraak over het plan en een aantal vergunningen voor het energiepark met 45 windturbines te herzien.

Geen nieuwe feiten

De Raad meent dat het Platform geen nieuwe feiten naar voren heeft gebracht die nog niet bekend waren voor de einduitspraak van vorig jaar februari, maar bekend hadden kunnen, of moeten zijn.
In ieder geval ziet de Raad van State in de keuze voor een specifiek type windturbine (Nordex N131/3900) met een vermogen van 3,9 megaWatt, geen reden om het plan op te schorten of alsnog te vernietigen. Die keuze is pas na de uitspraak gemaakt.

Onderzoek volksgezondheid kwam te laat

Ook een recent Duits onderzoek naar de mogelijke risico's van grote windparken voor de volksgezondheid, in het bijzonder de invloed op het hart, wijst de Raad af. Dat onderzoek dateert eveneens van na de uitspraak en kon niet meegenomen worden tijdens de procedure en de einduitspraak.
Ook voor de rest ziet de Raad geen reden om de eerdere uitspraak te herzien en kan het windpark gewoon worden aangelegd.