Schepen Noorderhaven krijgen subsidie voor opknapbeurt (update)

© Jos Schuurman/FPS
Om de kwaliteit in de Noorderhaven te verhogen wil het Groningse college eigenaren van woonschepen die niet aan de kwaliteitseisen voldoen een subsidie geven om hun schip op te knappen.
Achttien van de huidige 63 schepen voldoen volgens de gemeente niet aan de geldende criteria Verordening openbaar vaarwater. Het gaat onder meer om criteria of een schip authentiek is, niet verwaarloosd is of er haveloos uitziet. Ook gaat de gemeente kijken of de eigenaren van de schepen er ook daadwerkelijk wonen. De bewoners hebben hierover al bericht gehad van de gemeente.

Vol

Volgens het college is de Noorderhaven vol. Er liggen veel schepen voor lange tijd stil, waardoor het karakter van de vrijhaven niet meer aanwezig is. De dynamiek in de haven moet worden hersteld. Ook moet voor de veiligheid de minimale doorvaarbreedte van tien meter in ere worden hersteld, aldus het college. Die wordt nu niet gehaald.

Gesprek

Het college wil in gesprek met de bewoners en waar nodig maatwerk toepassen. De subsidie voor de woonschipeigenaren bestaat uit 50 procent van de opknapkosten, met een maximum van 5000 euro per schip. In totaal stelt het college eenmalig 75.000 euro beschikbaar voor 2019, 2020 en 2021.

Woonschepencomité

Het woonschepencomité kan zich voor het grootste gedeelte niet vinden in de aanpak van de gemeente. 'Van die 18 schepen zijn er ook een aantal onbewoonde schepen, ook wij vinden dat onbewoonde schepen niet thuishoren in de Noorderhaven', zegt voorzitter Dirk van Driel. 
Daar stopt tegelijkertijd ook het begrip richting de gemeentelijke aanpak. 'De benadering is onacceptabel omdat alle schepen met toestemming van de gemeente in de Noorderhaven liggen. De gemeente heeft toelatingsbrieven, huisnummers en vuilwaterinstallaties aan de huidige schepen en hun bewoners verstrekt en heft daarnaast ozb dan wel liggeld', aldus het comité.   
Dit artikel is aangevuld met een reactie van het Woonschepencomité.