Docent houdt emotioneel betoog: 'Stress maakte van voldoendes onvoldoendes'

Met een snik in de stem sluit docent en bevingsgedupeerde Bea Blokhuis woensdag ten overstaan van de Raad van State haar emotionele betoog af. 'Ik wens u wijsheid toe, ik heb gezegd.'

De Raad van State buigt zich twee dagen lang over het winningsbesluit van minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken.

Diverse bezwaarmakers komen aan het woord. Blokhuis is daar een van. Ze is docent klassieke talen aan het Willem Lodewijk Gymnasium in Stad. Dagelijks heeft ze leerlingen in haar klas die uit het aardbevingsgebied komen.

'Ik zie de wanhoop van sommige leerlingen uit het gebied boven het gasveld', begint ze haar betoog. 'Wanhoop die van invloed is op hun schoolprestaties heeft mij al in 2014 aan de bel doen trekken, onder anderen bij voormalig staatssecretaris Sander Dekker. Hij zou het meenemen. Ik heb het niet gemerkt.'

'Sommigen van mijn leerlingen hebben psychologische ondersteuning nodig vanwege de permanente en langdurige ontwrichting van hun eigen leven en dat van hun ouders.'

Afgenomen jeugd

'Het doet mij telkens denken aan de beschrijvingen die mijn moeder gaf over de overschaduwing van haar tienerjaren door de dreiging van de Tweede Wereldoorlog. De frustaties over een afgenomen jeugd kwam tot vlak voor haar dood regelmatig in gesprekken terug. Op de dag van de beving in Zeerijp hielden we haar uitvaartdienst, meer dan 70 jaar na de oorlog.'

'Sommige van mijn leerlingen kwamen in de maand van de beving van Huizinge in augustus 2012 als brugklassertjes op school en haalden hun eindexamen zes jaar later in het jaar van de beving in Zeerijp.'

'Dat wil zeggen een periode langer dan de Tweede Wereldoorlog en zo'n 600 bevingen later. Sommige leerlingen, ik ken hun namen, gezichten en verhalen, haalden dat eindexamen niet. Mede door de stress die voldoendes onvoldoendes maakten.'

Ter illustratie van de situatie leest Bea Blokhuis een mail uit 2014 van een leerling voor. De namen zijn gefingeerd.

Hallo mevrouw Blokhuis,

Vanochtend was er helaas weer een aardbeving. :( Het was een tijdje rustig, maar het begint weer. Maar nu hebben Anna en ik door die plotselinge aardbeving heel erg last van concentratieverlies.

Ik moest mijn vader ook helpen met onze fundering checken en te fotograferen, want er komt iemand van de NAM om ons hele huis te bekijken en plannen te vertellen om ons huis te verstevigen.

Hierdoor heb ik echt een probleem met leren en ik hoop dat u begrip heeft als het Anna en mij morgen misschien niet lukt het proefwerk te maken.

Groetjes,
Anna en Anne

'Voor de minister is het getal van de overlijdensrisico van de Anne's en Anna's van Groningen van belang. Hoewel al op 5 februari 2014 in de Tweede Kamer met verwijzing naar eerdere rapporten van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op de te hoge overlijdensrisico's in Groningen werd gewezen, geeft het verweerschrift van de minister aan dat dit al meer dan vijf jaar geleden wenselijk geachte niveau nog steeds niet is bereikt.'

'De minister spreekt in zijn verweer van subjectieve effecten op veiligheidsgevoel. Zonder in te gaan op objectief vastgestelde geestelijke en lichamelijke onveiligheid. De minister onderbouwt zijn verweer op dit punt niet. Voor mij zijn het niet getallen, maar kinderen zelf die van belang zijn.'

Ik verzoek u dringend het voorliggende gaswinningsbesluit te vernietigen
Bea Blokhuis - docent en gedupeerde

'Hun leven telt voor de minister evenwel niet voldoende of kennelijk zelfs helemaal niet mee in het toelaten van het huidige winningsniveau dat nog steeds en reeds langjarig boven de 12 miljard kuub ligt dat al lang door het SodM als bovengrens wordt genoemd.'

'Ik verzoek u dringend, niet alleen met het oog op mijzelf, mijn kind of kleinkind, maar met het oog op de toekomst en de veiligheid van mijn leerlingen om het voorliggende gaswinningsbesluit te vernietigen.'

'Zodat ook niet zij over 70 jaar reppen over hun afgenomen jeugd. In het belang van mijn leerlingen heb ik vrij genomen om hier te zijn en in het belang van mijn leerlingen zal ik morgen weer voor de klas staan.'

Bekijk hier het betoog van Bea Blokhuis

Lees ook:

- Raad van State buigt zich twee dagen over gasbesluit Wiebes
- Alles over de aardbevingsproblematiek in onze provincie

Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok DEN HAAG
Deel dit artikel:

Recent nieuws