Dit zijn de duurste en meest voorkomende boetes in Groningen

Iemand heeft een boete ontvangen
Iemand heeft een boete ontvangen © Koen van Weel (ANP)
Bijna iedereen rijdt wel eens een paar kilometer te hard of parkeert wel eens verkeerd. En misschien kijk je ook regelmatig stiekem op jouw telefoon tijdens het rijden.
Maar rijd je ook wel eens zonder rijbewijs? Verbrand je wel eens jouw eigen afval? Of doe je aan naaktrecreatie op plekken waar dat niet mag?
Voor tal van kleinere en grotere overtredingen kan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) boetes toesturen. Per gemeente houden ze bij hoeveel boetes er zijn uitgedeeld. RTV Noord zette de feiten van vorig jaar voor je op een rij.

Veel snelheidsboetes, maar niet overal

In 2018 gingen bij elf van de twintig Groningse gemeenten meer dan de helft van de boetes naar snelheidsovertreders. In Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum zelfs meer dan 90 procent. Dit is niet heel gek als je bedenkt dat in onder andere deze drie gemeenten vaste flitspalen staan op enkele drukke wegen.
Zie hier hoe vaak er per vaste flitspaal is geflitst. Tekst gaat verder onder kaart.
In Haren gingen de meeste boetes naar parkeren en stilstaan waar het niet mag (ruim 40 procent). In Marum ging bijna 35 procent van de boetes naar mensen die tijdens het rijden met hun telefoon in de hand zaten.
In Loppersum vielen de meeste uitgedeelde boetes in de categorie 'overig' (ruim 37 procent). In deze categorie zijn 'een weg in rijden waar je van beide kanten niet in mag rijden' en 'het overschrijden van een doorgetrokken streep' de belangrijkste overtredingen.  

Meeste boetes per gemeente

De overtreding waarvoor het vaakst boetes zijn uitgedeeld zijn snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom. Je kunt binnen de bebouwde kom al een boete krijgen voor 4 kilometer per uur te hard rijden. In Stad is dit 6.721 keer gebeurd.
Daarmee is deze specifieke overtreding de meest beboete overtreding van de provincie. Er werd bovendien ruim 184.000 euro mee binnengehaald. 
Buiten Stad is in Ten Boer het vaakst een boete uitgedeeld, namelijk voor te hard rijden buiten de bebouwde kom met 4 kilometer per uur. Het ging vorig jaar om 3.883 boetes, met ruim 96.000 euro opbrengst. 
Ook in Winsum en Midden-Groningen zijn veel snelheidsboetes uitgedeeld. Op gepaste afstand van deze vier gemeenten (met vaste flitspalen langs enkele drukke wegen) volgt Haren. Daar was de meest gegeven boete voor parkeren waar dat niet is toegestaan: 510 keer is deze boete uitgedeeld. 
Klik op het symbool van jouw gemeente om te zien welke overtreding het vaakst voor kwam en hoe veel boetes zijn uitgedeeld. Tekst gaat verder onder kaart
Als je in de gemeenten met vaste flitspalen de snelheidsovertredingen niet meeneemt, dan zie je hieronder het aantal overtredingen waar het vaakst voor beboet is.
GemeenteType overtreding (geen snelheidsovertreding)Aantal keerGroningenParkeren in strijd met parkeerverbod4099Midden-Groningenvoor een motorrijtuig niet de vereiste verzekering afsluiten en in stand houden257Ten BoerVoor het motorrijtuig van 3500 kg of minder heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren27WinsumNiet stoppen voor rood licht101ZuidhornMotorvoertuig op meer dan twee wielen parkeren bij blauwe streep, zonder parkeerschijf221

Grootste opbrengst per gemeente

In Stad was de boete met het hoogste totaalbedrag het niet stoppen voor rood licht. Vorig jaar ging dat om ruim 776.000 euro, verdeeld over ruim 3900 boetes. In Stad werd ruim 388.000 euro aan boetes uitgedeeld voor parkeren op plekken waar dat niet mag.
In Midden-Groningen, Winsum en Ten Boer werd het meeste geld binnen gehengeld voor snelheidsovertredingen, wat niet verbaast vanwege de flitspalen in die gemeenten.
In de meerderheid van andere gemeenten was de 'lucratiefste' overtreding het niet op orde hebben van de verzekeringen voor motorvoertuigen. In Oldambt werd het meeste geld voor deze overtreding binnen geharkt: ruim 89.600 euro. 
Vooral de huidige gemeente Westerkwartier valt op: in drie van de vier voormalige gemeenten staan andere overtredingen dan het niet op orde hebben van de verzekeringspapieren bovenaan de lijstjes van boetes die het meeste opleverden. 
Klik op het symbool van jouw gemeente om te zien voor welke overtreding het meeste is opgebracht. Tekst gaat verder onder kaart
Als je in de gemeenten met vaste flitspalen de snelheidsovertredingen niet meeneemt, dan zie je hieronder de overtredingen met de hoogste totaalopbrengst.
GemeenteType overtreding (geen snelheidsovertreding)OpbrengstGroningenNiet stoppen voor rood licht€776.965,-Midden-GroningenVoor een motorrijtuig niet de vereiste verzekering afsluiten en in stand houden€93.600,-Ten BoerVoor een motorrijtuig niet de vereiste verzekering afsluiten en in stand houden€7.600,-WinsumNiet stoppen voor rood licht€23.160,-ZuidhornNiet stoppen voor rood licht€41.630,-

Duurste boete per gemeente

De hoogste individuele boete die in de provincie is uitgedeeld is een hardrijder die in Midden-Groningen is gepakt. Voor het te hard rijden met 95 - 100 kilometer per uur heeft deze bestuurder 2300 neer mogen leggen.
In Stad moest iemand 2100 euro betalen voor het rijden zonder geldig rijbewijs. De goedkoopste 'duurste' boete werden in Appingedam en Loppersum uitgedeeld: 600 euro voor het rijden in een motorvoertuig zonder verzekering. 
De duurste boete die in Westerwolde is uitgedeeld was duizend euro, omdat iemand de toezichthouder niet tijdig informeerde omdat het drinkwater niet aan de gestelde eisen voldeed. 
Gemeente (indeling 2019)Duurste boete uitgedeeldPrijs van boeteMidden-GroningenOverschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, van 95 tot 100 km/h2300GroningenEigen vervoer verrichten terwijl bestuurder geen (geldig) rijbewijs heeft of rijbevoegdheid is ontnomen2100Het HogelandOverschrijding maximumlengte samenstel van voertuigen, overschrijding: meer dan 1,00 meter1400WesterkwartierOverschrijding maximumlengte samenstel van voertuigen, overschrijding: meer dan 1,00 meter1400OldambtOverschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, van 70 tot 75 km/h1300DelfzijlOverschrijding maximumsnelheid binnen bebouwde kom met 60 tot 65 km/h1250WesterwoldeToezichthouder niet terstond/volledig informeren dat drinkwater niet aan eisen voldoet1000StadskanaalOverschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, van 55 tot 60 km/h930VeendamOverschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, van 50 tot 55 km/h780PekelaOverschrijding max. snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, van 45 tot 50 km/h630AppingedamAls bestuurder rijden zonder verzekering met een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets600LoppersumAls bestuurder rijden zonder verzekering met een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets600

Enkele opvallende boetes

- Iemand kreeg een boete van 900 euro, omdat diegene met een groot schip met 4-5 kilometer per uur te snel heeft gevaren.
- Acht mensen kregen een boete van 460 euro per stuk omdat ze als particulier afval hebben verbrand en de bodem hebben aangetast/verontreinigd. 
- Twee mensen hebben allebei 310 euro boete gekregen omdat ze bestuurder waren van een voertuig terwijl drie banden beschadigd of versleten waren.
- Iemand kreeg 140 euro boete omdat diegene een autobus geen gelegenheid gaf weg te rijden van een halte.
- Een persoon heeft 100 euro boete gekregen omdat hij buiten de toegestane tijden vuurwerk afstak. 
- Drie mensen kregen een boete van 95 euro omdat ze van rijstrook wisselden zonder de richting aan te geven.
- Een iemand kreeg in Stad 95 euro boete omdat diegene 'ongekleed' rondliep op een plek die door de gemeenteraad hiervoor niet was toegestaan.
De boetecijfers van het CJIB zijn door Pointer, het datajournalistieke platform van de KRO-NCRV, gestructureerd in een database, waar RTV Noord voor Groningen interessante gegevens uithaalde.
In het oorspronkelijke databestand worden komen bij de cijfers van 2018 zowel de nieuwe gemeenten Midden-Groningen en Westerwolde als de oude gemeenten van vóór 2018 voor. Waar dit voor 2018 gold zijn de gegevens bij elkaar opgeteld.