Begroting Stad: Te weinig geld uit Den Haag en kaasschaaf langs eigen organisatie

De gemeente Groningen gaat 10 miljoen euro bezuinigen op de eigen organisatie. Daarnaast heeft ze nog een gat van 23 miljoen euro dat moet worden opgevuld, omdat het Rijk met onvoldoende geld over de brug komt voor het uitvoeren van zorgtaken.

Dat staat onder meer in de begroting van de gemeente Groningen voor 2019. De begroting van ruim 1 miljard euro is sluitend.

Sociaal domein

De helft van de begroting wordt uitgegeven aan het sociaal domein, waar onder meer de bijstandskosten en jeugdhulp onder vallen. Enkele jaren geleden is de zorgtransitie ingevoerd. Dat zorgde ervoor dat de gemeenten Rijkstaken moesten uitvoeren, maar met minder geld. Volgens de wethouder wordt het grootste knelpunt in de begroting dan ook veroorzaakt door het Rijk.

'Het Rijk heeft ons dit jaar ook te weinig geld gegeven voor het sociaal domein. Daar hadden we dus een tekort van 23 miljoen euro. Dat betekent dat de gemeente Groningen die veel investeringen nodig heeft, ook voor een groot deel moet bezuinigen en dat is eigenlijk heel jammer.'

Taken afstoten?

Zo is er onder meer gekozen om ruim 10 miljoen euro te bezuinigen op de eigen organisatie. 'Alle afdelingen moeten een manier zien te vinden om met gelijkblijvende taken iets minder geld uit te geven. En we moeten een discussie gaan voeren met de gemeenteraad om te kijken of we alle taken die we uitvoeren nog wel kunnen uitvoeren, gezien onze financiële situatie.'

Om een sluitende begroting te krijgen heeft de gemeente ook ingrepen gedaan. Zo is de OZB verhoogd met gemiddeld 10 procent. Dat moet zo'n 3,25 miljoen euro per jaar opleveren. Ook wordt er gekeken naar het terugdringen van de zorgkosten. Het college verwacht daar op jaarbasis 7,5 miljoen euro op te besparen.

Investeren

De sport- en cultuursector kunnen dan weer extra geld tegemoet zien. Er wordt per jaar 400.000 euro extra uitgetrokken voor sport. Een investering die ook wel gedaan moest worden. Alle politieke partijen lieten tijdens verkiezingstijd weten extra geld te willen investeren in sport.

De cultuursector kan 300.000 euro extra verwachten op jaarbasis. Een bedrag dat schril afsteekt bij het standpunt van de Kunstraad. Die stelde dat de coalitie met de huidige cultuurambities per jaar 5 miljoen euro extra zou moeten uittrekken.

Financieel wethouder Paul de Rook is van mening dat de cultuurambities ook gehaald kunnen worden met een extra bedrag van 300.000 euro per jaar. 'Ondanks dat de gemeente moet bezuinigen gaat er toch extra geld naar cultuur en sport. Dat is bijna bij al die terreinen wel minder dan het veld had gewild. Toch is het mooi dat we op die terreinen extra dingen kunnen gaan doen.'

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws