Bijgesteld doel: Pekela streeft naar 75 hectare zonnepanelen

De gemeente Pekela wil de komende jaren 75 hectare aan zonnepanelen hebben. Dat is een halvering van het eerdere streven van de gemeente. Tot twee maanden geleden was het doel om 150 hectare te realiseren.

Dat aantal zorgde voor veel commentaar van partijen in de gemeente. Ook was er volgens de partijen destijds te veel onduidelijk. Het college moest daarom terug naar de tekentafel.

Die terugtocht blijkt eenmalig. Een meerderheid van politiek Pekela stemde dinsdagavond voor de zonnevisie. Alleen de SP en PVV kunnen zich niet vinden in de plannen.

Tot inkeer

Tijdens de vergadering op 5 februari hadden meerdere partijen in Pekela commentaar op de visie die het college had opgesteld. Een van de punten waar veel over gesproken werd, was het belang van de Pekelders zelf. De raad wilde dat inwoners bijvoorbeeld voor een groot deel, liefst voor de helft, eigenaar zouden worden van de zonneparken.

Daarnaast leefden er nog 22 uiteenlopende raadsvragen. Van subsidies tot het opruimen en wederom geschikt maken van de terreinen zodra een zonnepark wordt weggehaald. De antwoorden zijn vervolgens verwerkt in de aangepaste zonnevisie van Pekela.

Zonneladder

Het aannemen van die visie betekent niet dat hectares productieve landbouwgrond van dag op dag worden verstopt onder panelen. Dat blijkt uit de zogenaamde 'Zonneladder' die de gemeente heeft gemaakt. Er wordt eerst gekeken naar daken van gebouwen, vervolgens naar mogelijkheden in het stedelijk gebied. De optie om zonneparken op landbouwgrond te realiseren wordt pas als laatst onderzocht.

Toch lijkt daar geen ontkomen aan, aangezien het om een relatief groot aantal hectare gaat. Wethouder Jaap van Mannekes: 'Met zonneparken op daken alleen kunnen wij de energietransitie niet redden.'

Veel interesse

Er is alles behalve gebrek aan interesse. De Pekelder grond is populair, vertelde wethouder Jaap van Mannekes eerder al eens: 'Op dit moment liggen er plannen om ruim 160 hectare aan zonneweides te realiseren in onze gemeente. Dat zijn geen aanvragen, maar wensen die bij ons bekend zijn.'

Om ervoor te zorgen dat inwoners niet de dupe worden van een zonnepark, moeten initiatiefnemers eerst een plan aan de gemeente voorleggen waarin staat hoe zij voor (zo veel mogelijk) draagvlak gaan zorgen. In dat plan moet ook staan hoe inwoners financieel kunnen profiteren van de zonneparken.

Gebiedsfonds

De gemeente streeft ernaar dat vijftig procent van de zonneparken in handen komt van inwoners. 'Maar als blijkt dat een minder groot deel met lokale participatie tot stand kan komen, dan geeft de zonnevisie flexibiliteit', schrijft de gemeente in haar zonnevisie.

Dat leidt tot woede bij de SP, de grootste partij in de gemeente. Voorman Pim Siegers: 'Dit is een slap aftreksel van wat wij willen. Voor ons is dit onacceptabel. Investeerders moeten 51% van de winst afstaan aan de Pekelders. En als dat niet bespreekbaar is, dan houdt het wat ons betreft wel op.'

Ook de PVV is uitgesproken. Raadslid Roland van Dooren: 'Zonneparken zijn funest voor de natuur'.

150 hectare

Pekela wil de 75 hectare aan zonnepanelen na vijf jaar evalueren. Als de ervaringen goed zijn, wil de gemeente alsnog naar 150 hectare.

Lees ook:

- Midden-Groningen en Pekela buigen zich over zonneparken

Meer over dit onderwerp:
zonnepanelen PEKELA
Deel dit artikel:

Recent nieuws