Motie van treurnis over afvalbeleid Westerwolde

Gemeentebelangen-wethouder Harrie Brunen van de gemeente Westerwolde heeft tijdens een raadsvergadering woensdagavond een motie van treurnis tegen zich ingediend gekregen.

Het CDA diende de motie in, onder andere omdat de partij de geleverde stukken omtrent het afvalbeleid van wethouder Brunen van onvoldoende kwaliteit vindt.

Het CDA kreeg geen andere partijen mee: de meeste andere partijen vinden het uitspreken van treurnis een stap te ver. 'Al zijn we wel teleurgesteld', zegt PvdA'er Stienus Melis. 

Afvalinzameling

De gemeente Westerwolde moet per 1 januari 2020 de afvalinzameling in de hele gemeente op dezelfde manier uitvoeren. Nu is dat nog niet zo, omdat het beleid van de gefuseerde gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde van kracht is.

Als het beleid in 2020 niet 'geharmoniseerd' is, kan dat de gemeente miljoenen euro's kosten.

Scheiden plastic afval

De kritiek van het CDA gaat onder andere over het scheiden van plastic, metaal en drankverpakkingen (vaak afgekort tot PMD). Een rapport dat in opdracht van de gemeente is geschreven toont aan dat het de beste keuze is om afval door inwoners te laten scheiden, in een aparte container.

Dat gebeurt nu ook al in de voormalig gemeente Bellingwedde. Ook in de afvalverwerkingsfabriek zou daarna nogmaals gescheiden moeten worden.

Wethouder Brunen legt dat advies echter naast zich neer, en wil dat er alleen in de fabriek wordt gescheiden. Inwoners moeten hun PMD dan toevoegen aan het restafval, de grijze container. Het negeren van het advies stoort diverse partijen, naast het CDA klaagt bijvoorbeeld ook GroenLinks erover. 

Eén aanbieder bekeken

Het CDA heeft ook het gevoel dat er bij de zoektocht naar een afvalinzamelaar maar naar één partij is gekeken, namelijk Omrin.

'Daardoor wordt een eenzijdig advies aan de gemeenteraad gegeven, gebaseerd op één scenario. Wij hebben onvoldoende aanvullende informatie mogen ontvangen om alternatieven af te zetten tegen het voorgestelde scenario', zegt CDA-raadslid Wilt Meendering. 

Het CDA stelt dat het op basis van het afvalinzamelingsvoorstel van Brunen geen gefundeerd besluit kan nemen. 'Omdat het college van burgemeester en wethouders conform de gemeentewet een raadsvoorstel zodanig dient voor te bereiden, dat de raad een weloverwogen beslissing of keuze kan nemen, spreken wij onze treurnis uit over de kwaliteit van de geleverde stukken.'

Vergaderingen

Ook het optreden van Brunen in de debatten tijdens twee vergaderingen, waaronder de vergadering van woensdagavond, wordt door het CDA betreurd. 'De behandeling in de commissievergadering en de raadsvergadering door de portefeuillehouder (...) betreuren wij.'

Voorstel ingetrokken

Na de forse kritiek van vrijwel alle partijen trok wethouder Brunen de plannen voor het nieuwe afvalbeleid in. Op 15 mei wordt er, na verschillende aanpassingen in het voorstel, opnieuw over vergaderd.

Meer over dit onderwerp:
SELLINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws