Westerwolde: azc mogelijk dicht als er niet meer politie komt

De gemeente Westerwolde dreigt haar handtekening onder de aanwezigheid van het asielzoekerscentrum in Ter Apel weg te halen als er niet meer politieagenten beschikbaar komen voor de grensgemeente.
De gemeenteraad wil unaniem een onderzoek naar de vraag wat de mogelijkheden daartoe zijn.
De wens voor een volwaardig politiebureau is er in Westerwolde al enige tijd, voornamelijk in verband met overlast van veiligelanders. Dat zijn asielzoekers uit een veilig land, die relatief veel overlast veroorzaken. Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer nog tegen een motie van de SP, die opriep tot de komst van een volwaardig politiebureau in Westerwolde.

Contract

Burgemeester Velema van Westerwolde laat weten dat er in een contract uit 2011 'heel duidelijk een voorwaarde staat voor adequate politiezorg'. Volgens raadslid Paul Timmermans (Gemeentebelangen) is die zorg er nu niet en wordt er niet voldoende rekening gehouden met de veiligheid van inwoners van Ter Apel. 'De politie moet zorgen voor veiligheid en dat gebeurt nu onvoldoende.'
Daarom moet burgemeester Velema van de gemeenteraad onderzoeken of 'het huidige contract tussen COA en de gemeente kan worden opgezegd of ontbonden vanwege het niet nakomen van de overeengekomen afspraken'.
Volgens raadslid Timmermans zijn dat geen loze woorden. 'Als je dreigt, moet je het vervolgens ook doen. Maar we hopen recht uit het hart dat het niet zover komt dat we het COA echt niet meer in de gemeente willen.'

Politiebureau

Burgemeester Velema ziet de motie als steun in de rug in zijn lobby voor een volwaardig politiebureau in Ter Apel. 'Als je al jaren vraagt om aandacht, (...) en je wijst op een belangrijk onderdeel uit het convenant (de aanwezigheid van politie, red.), vind ik het heel erg logisch dat we het onderzoek opstarten of het contract met het COA kan worden opgezegd nu de afspraken niet worden nagekomen.'

Economische factor en werkgelegenheid

Een eventuele sluiting van het aanmeldcentrum zou een economische factor in Ter Apel en tegelijk ook werkgelegenheid uit het dorp wegnemen. De plaatselijke ondernemersvereniging zei eerder last te hebben van de overlastgevende veiligelanders, maar het aanmeldcentrum niet kwijt te willen.
'Die elementen worden ook meegewogen bij een eventuele opschorting van het COA', zegt burgemeester Velema daarop.
'Natuurlijk staan we ook voor de belangen van onze ondernemers en de werkgelegenheid. Maar dat alles gezegd hebbende: hoe ver wil je met elkaar gaan? Dat onderzoek gaan we nu beginnen, die verkenning starten we op.'

-