Nasleep containerramp: tot nu toe 2 miljoen kilo afval geborgen

Bij de ramp met het containerschip MSC Zoe is ruim 3400 ton afval in zee beland. Daarvan is tot nu toe ruim 2000 ton geborgen, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat.

Ruim 1400 ton ligt dus nog op de zeebodem. In twee containers zaten gevaarlijke stoffen, namelijk dibenzoylperoxide en lithiumbatterijen. De container met de peroxide is geborgen, de container met batterijen is nog niet gevonden.

Het opgeruimde afval komt van de Groningse en Friese kust, de Waddeneilanden en uit het Nederlandse en Duitse deel van de Noordzee.

Extra bergingsschip

Sinds het afgelopen weekend is een extra schip bij de bergingsoperatie betrokken: de Roxane Z. Dit relatief kleine schip is door zijn afmetingen bij uitstek geschikt om te worden ingezet in de smalle vaargeulen tussen de Waddeneilanden, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Bij de opruiming is ook de 'Lauwersoog 28' betrokken, tot nu toe het enige vissersschip dat door bergingsbedrijf BMT is ingeschakeld. Dit schip vist het afval op dat naar boven komt drijven. Normaal vist dit schip op schol en kreeft, een stuk verder de Noordzee op.

Proef met garnalenkotter

De noordelijke garnalenvissers hebben bij herhaling aangegeven dat ze ook betrokken willen worden bij de bergingsactie. De garnalenvissers ondervinden hinder van het containerafval, omdat de lading op de bodem van hun vangstgebied is beland.

Vorige maand werd bekend dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onder voorwaarden bereid is ook de garnalenvissers te betrekken bij het bergen van het afval.

Met de Nederlandse Vissersbond wordt overlegd over de mogelijkheden. Eén van de opties is een proef met één garnalenkotter, om vast te stellen of het zinvol is meer vissers in te schakelen.

Schadeclaim Waddeneilanden

Maandag werd ook bekend dat de Waddeneilanden een claim hebben ingediend van 225.000 euro voor kosten die ze hebben gemaakt om de containerrommel op te ruimen. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente Terschelling laten weten. De eilanden hebben de kosten van het opruimen gemeld bij Rijkswaterstaat, die namens betrokken overheden en natuurorganisaties de afhandeling van de schade coördineert.

Vissers die een schadeclaim willen indienen, kunnen terecht bij reder MSC. Rijkswaterstaat heeft ruim twintig meldingen van schade binnengekregen, maar doet geen mededelingen over bedragen.

De Cijfers:
In de nacht van 1 op 2 januari dit jaar verloor de MSC Zoe boven de Waddeneilanden 342 containers. In de dagen en weken daarna spoelden duizenden kilo's afval aan op de Waddeneilanden en de Groningse en Friese vaste wal.

In totaal gaat het naar schatting om 3436 ton (containers en inhoud). Daarvan is tot nu toe 2068 ton opgeruimd. Grofweg gezegd: twee derde is opgeruimd, naar één derde wordt nog gezocht. De verwachting is overigens dat niet al het afval van de MSC Zoe wordt opgeruimd.

De afhandeling van de gevolgen van de ramp met de MSC valt onder de regie van het Bestuurlijk Wadden Overleg+ (BWO+). Naast Rijkswaterstaat zitten in dit bestuursorgaan onder meer de Veligheidsregio's Groningen en Friesland en de Waddengemeenten.Update: Het bericht is aangevuld met nieuws over de schadeclaim van de Waddeneilanden

Lees ook:

- Lees hier alles over de containerramp
- Laadbrieven van MSC Zoe blijven nog geheim
- Een toezichtloos 'feestje van de industrie': waarom het mis gaat met containerschepen als de MSC Zoe

Meer over dit onderwerp:
containerramp GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws