DAG en RUG tegenover elkaar om afscheidsfeestje van 70.000 euro

© Buitenhof
Studentenbeweging DAG vindt dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 'de roep om soberheid negeert' door 70.000 euro te reserveren voor het afscheid van rector magnificus Elmer Sterken.
'De 70.000 euro aan publieke middelen kunnen in tijden van bezuinigingen en torenhoge werkdruk voor docenten een veel betere besteding krijgen, maar in plaats daarvan kiest het College van Bestuur voor het organiseren van een eigen feestje´, stelt de beweging op haar website.
De definitieve kosten voor Sterkens afscheid worden verantwoord in de begroting van 2020. Het afscheid van voormalige collegevoorzitter Sibrand Poppema kostte 40.000 euro, zo staat in de begroting van dit jaar.

'Niet vergelijkbaar'

Woordvoerder Jorien Bakker van de RUG zegt dat beide afscheidsfeestjes niet te vergelijken zijn. 'Voor de rector wordt een officeel academisch afscheid georganiseerd in de week van 14 juni waarbij vertegenwoordigers van andere universiteiten uitgenodigd worden, maar waarbij ook heel veel andere onderdelen bedacht zijn.'

Oog op bezuinigingen

'Het is overduidelijk een groter feestje voor studenten, Stadjers en medewerkers. Dus een breder programma dan alleen de afscheidszitting in de Martinikerk. We zullen, zoals altijd, kritisch kijken naar waar we kunnen bezuinigen.'