Toch geen parkeergarage onder nieuw busstation Stad

© Groningen Spoorzone
Het stadsbestuur van Groningen ziet bij nader inzien toch niks in een parkeergarage ten zuiden van het hoofdstation. Na onderzoek blijkt het te duur en 'ook niet echt nodig'.
Het zou gaan om een parkeergarage onder het nieuw te bouwen busstation, dat hoort bij het Stationsgebied-Zuid dat de komende jaren gestalte krijgt.
Bij de grootscheepse verbouwing van het station, het spoor en omringende gebouwen leek het logisch om ook een parkeergarage te bouwen. Omdat de financiering daarvan niet was ingeboekt, vroeg de gemeenteraad het college van B&W om een plan uit te werken voor een meerlaagse parkeergarage direct ten zuiden van het station.

90.000 euro per plek

Uit het onderzoek blijkt nu dat er weliswaar behoefte is aan zo'n 300 extra parkeerplaatsen maar de kosten van een garage op die plek zouden neerkomen op 90.000 euro per plaats, bijna twee keer zoveel als normaal. De verdubbeling van de kosten komt door de hoge eisen die gesteld worden aan de parkeerplaatsen. Dat betekent dat de gemeente erop zou moeten toeleggen.

Geen vertraging

Omdat tegelijk blijkt dat meer westelijk in de Spoorzone ook een parkeergarage mogelijk is, wordt hij uit de plannen voor het Stationsgebied gehaald. Dat heeft volgens het college ook als voordeel dat de parkeergarage niet voor vertraging zorgt bij de ontwikkeling van het dat gebied.
De gemeente komt dan later met een voorstel voor een parkeergarage elders.