Nationaal Programma Groningen deelt eerste subsidies uit; hier gaan de miljoenen naartoe

De eerste gemeenten in onze provincie hebben bekendgemaakt voor welke projecten zij subsidie ontvangen van het Nationaal Programma Groningen.

Het Rijk stelt in totaal 1,15 miljard euro beschikbaar, als compensatie voor de gevolgen van gaswinning.

Gemeenten konden de afgelopen maanden projecten indienen voor een subsidie. Daar zijn nu de eerste initiatieven uit gekozen. In totaal gaat het om 2,7 miljoen euro.

Geld voor projecten in Delfzijl

Delfzijl heeft vier projecten die een financiële injectie krijgen. Het gaat om een bijdrage voor het Multifunctionele Centrum in Spijk, een nieuwe tuin voor het Muzeeaquarium in Delfzijl, een nieuw dorpsplein in Woldendorp en het verkeersveiliger maken van de dorpen Borgsweer, Termunten en Termunterzijl.

Spijk krijgt het grootste bedrag: ruim 526.000 euro. Het dorp wil de voormalige gereformeerde kerk en het kerkelijk verenigingsgebouw verbouwen tot multifunctioneel centrum (MFC Spijk). De gebouwen worden geïsoleerd, krijgen warmtepompen en worden voorzien van led-verlichting.

Blij

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl is blij met de injecties uit het Programma. 'De projecten die geld krijgen, komen voort uit initiatieven van onze inwoners. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in onze gemeente.'

Kademuur Hellum

In Hellum maakte wethouder Anja Woortman van de gemeente Midden-Groningen dinsdagmiddag bekend dat de dorpsvereniging 125.000 euro ontvangt vanuit het Nationaal Programma Groningen. Het is het enige project in die gemeente dat in deze subsidieronde geld krijgt.

Het wordt besteed aan het herstel en behoud van kademuur Haansvaart. Ook wordt er een ontmoetingsplek in het dorp en een wandelroute langs de Haansvaart gerealiseerd.

Woortman is er blij mee. 'De restauratie kan beginnen en de ontmoetingsplek en de wandelroute dragen bij aan de leefbaarheid in het dorp en de verbinding met het Schildmeergebied', stelt ze.

Projecten gemeente Loppersum

In de gemeente Loppersum zijn er drie projecten die een geldbedrag tegemoet kunnen zien. Het grootste bedrag, een half miljoen euro, komt ten goede aan de herinrichting van de Hoofdstraat in 't Zandt. Hierbij werkt de gemeente samen met de inwoners van het dorp.

Ook worden Lopster dorpshuizen vernieuwd, verduurzaamd en verbeterd. Daarvoor is 375.000 euro beschikbaar gekomen.

In Appingedam krijgt zorgproject 'Eendracht maakt Kracht' een bijdrage van 35.000 euro.

Tot slot is er een bijdrage van 150.000 euro beschikbaar om het complex van Steenfabriek Rusthoven in Wirdum weer toegankelijk te maken voor publiek. Daar gaat Het Groninger Landschap zich de komende tijd mee bezighouden.

Volgende subsidieronde

In juni en oktober volgen nog twee ronden voor gemeenten om met inwoners, bedrijven en organisaties subsidie aan te vragen voor leefbaarheidsprojecten in de regio.

Lees ook:

Waar moeten de miljoenen euro's uit het 'aardbevingspotje' heen?
Dit gaan de aardbevingsgemeenten doen met 15 miljoen

Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok DELFZIJL
Deel dit artikel:

Recent nieuws