Gemeente Groningen aast op twee ton voor lokaal sportakkoord

Groningen krijgt mogelijk extra geld voor sport
Groningen krijgt mogelijk extra geld voor sport © Flickr/Ralph Hogaboom (Creative Commons)
De gemeente Groningen aast op een subsidie van tweehonderdduizend euro in het kader van het Nationaal Sportakkoord.
Het akkoord werd in juni 2018 gesloten en heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten.
'De oproep vanuit het Rijk om een lokaal sportakkoord te sluiten en het coalitieakkoord Gezond, groen, gelukkig Groningen sluiten op een prachtige wijze bij elkaar aan', aldus sportwethouder Inge Jongman (ChristenUnie)

Ambities

De komende drie jaar wordt er door het Rijk extra geld beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan de landelijke ambities. Een aantal van deze ambities zijn: topsport inspireert, duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders en van jongs af aan vaardig in bewegen.
'Het lokale sportakkoord biedt Groningen een kans om samen met maatschappelijke partners en sportaanbieders activiteiten op te zetten die bijdragen aan plezier in sport en een gezonde leefstijl', aldus Jongman

Sportformateur

Het Rijk heeft inmiddels vijftienduizend euro ter beschikking gesteld voor het aanstellen van een sportformateur.
'Hoe eerder de sportformateur van start kan gaan hoe eerder we een lokaal sportakkoord kunnen sluiten. Inmiddels worden er verkennende gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten.'

Eind dit jaar

Het sluiten van een lokaal sportakkoord is een voorwaarde om een beroep te kunnen doen op het uitvoeringsbudget. Voor een stad met meer dan 225.000 inwoners komt dat neer op zo'n tweehonderdduizend euro. De gemeente Groningen hoopt dat het akkoord eind dit jaar op papier staat.